Ny bryggeriutbildning ger kvalificerad arbetskraft

Ny bryggeriutbildning ger kvalificerad arbetskraft I höst startar Sveriges första bryggeriutbildning i nära samverkan med landets bryggerier. Bryggeriindustrin i Sverige söker med ljus och lykta efter kompetent arbetskraft och får nu möjlighet att rekrytera kvalificerad personal inom landet. Utsikterna att få anställning efter fullgjord utbildning förutspås vara mycket stora. KY - utbildningen (kvalificerad yrkesutbildning) i Bryggeriteknik är en eftergymnasial utbildning i nära samspel med näringslivet. En stor del av utbildningstiden är förlagd till olika bryggerier i landet. I samband med praktik på arbetsplatserna finns goda möjligheter att lära och skapa ett värdefullt kontaktnät som blir viktigt när bryggerierna rekryterar nya medarbetare. Utbildningsort är Ludvika/Grängesberg och utbildningssamordnare är Västerbergslagens utbildningscentrum. Enligt branschföreträdare fyller utbildningen ett stort behov. - Det känns verkligen glädjande att kunna erbjuda en gedigen branschutbildning i Sverige, säger Sven Romander, teknisk chef vid Svenska Bryggareföreningen. Han fortsätter: -Vi som branschorganisation har stött den bryggmästarutbildning som finns i Köpenhamn, nära knuten till Carlsbergskoncernen. De har även haft en kortare utbildningsvariant som lett till en bryggeriteknikerkompetens. Nu får vi en utbildning som väl kan jämföras med den här i Sverige och det innebär en viktig kompetensförstärkning för vår svenska bryggerinäring. Under ett flertal år har det inte funnit någon bred, kvalificerad yrkesutbildning för att tillgodoses branschens behov av utbildad personal. Bryggeriteknikutbildningen i Grängesberg blir unik i landet och den innehållsmässiga kompetensen kommer att kunna garanteras genom att kunna använda de kunnigaste och mest erfarna från de olika bryggerierna/läskfabrikerna som föreläsare och lärare under utbildningens gång. Andra utbildningsåret kommer deltagarna att kunna testa sina kunskaper i ölbryggning i ett laborationsbryggeri som iordningställs för KY-deltagarna. Bland de ingående ämnesområdena kan nämnas Processteknik, Tappning och underhåll, Styrteknik, Bryggeriteknologi, Livsmedelskemi, Mikrobiologi, Kvalitet, samt återkommande perioder med LIA (Lärande i arbete) när deltagarna under handledning får möjlighet att utveckla tillägnade kunskaper i praktiskt arbete. Utbildningen ger även kunskaper som är användbara vid läskedrycksproduktion och mälteriarbete, samt grundkunskaper i laboratoriearbete. KY Bryggeriteknik omfattar 80 poäng och sträcker sig under två år. Maximalt kan 20 elever beredas plats vid kursstarten i augusti. Förkunskapskrav är grundläggande behörighet för högskolestudier eller yrkeslivserfarenhet från bryggeribranschen eller liknande. Efter avslutad utbildning finns även möjligheter till fortsatta studier som leder till en bryggmästarexamen. Mattias Elofsson, lärcentrachef vid Västerbergslagens utbildningscentrum i Ludvika säger: - När vi började planera för den här KY-utbildningen så fick vi ett stort gensvar från branschen, därför lade vi stor vikt vid att träffa så många företrädare för öl- och läskedrycksindustrin som möjligt för att få med deras önskemål. De har hela tiden varit delaktiga i uppläggning och planering av utbildningen. Mattias Elofsson, VBU, Ludvika säger avslutningsvis: -Vi är övertygade om att de som genomgått den här tvååriga bryggeriteknikerutbildningen kommer att vara mycket attraktiva på arbetsmarknaden. Förmodligen har de flesta garanterat arbete redan under andra årets LIA perioder. Bryggerierna framhåller hela tiden hur de eftersträvar personal som har goda fackkunskaper på området. Utbildningen genomförs i samverkan med Spendrups bryggeri, Carlsberg bryggeri, Coca-Cola, Avesta bryggeri, Kopparbergs bryggeri, Åbro bryggeri, Viking Malt och Svenska Bryggareföreningen. För ytterligare information kontakta: Sven Romander, teknisk chef, Svenska Bryggareföreningen, tel: 08-566 213 40, mobil: 070-548 58 09, mail: sven.romander@swedbrewers.se Mattias Elofsson, utbildningsansvarig Västerbergslagens utbildningscentrum, tel: 0240- 86703, mobil: 070-6186703, mail:mattias.elofsson@vbu.ludvika.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01450/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01450/wkr0002.pdf

Om oss

Spendrups Bryggeri grundades 1897. Vi är ett bryggeri med ett brett sortiment. Engagemanget och passionen är lika stor nu som då. För oss är alltid hantverket och dryckesupplevelsen i fokus. Bland våra varumärken finner du Spendrups Bryggeri, Norrlands Guld, Mariestads, Heineken, Loka, Schweppes, Briska, El Coto, Gallo m fl. Familjeföretaget Spendrups är ett svenskt och oberoende bryggeri som förenar starka traditioner med nytänkande. Vi är idag ca 900 medarbetare och omsätter ca 3,3 MDKR. I Spendrupskoncernen ingår dotterbolagen Spring Wine & Spirits, Gotlands Bryggeri och Hellefors Bryggeri.www.spendrups.se

Dokument & länkar