myTaste avyttrar Bodegashop

Som ett led i renodlingen av koncernens verksamhet har myTaste beslutat avyttra Bodegashop. Köpare till bolaget är två Spanska bolag. Köpeskillingen ska baseras på framtida vinster och kan maximalt uppgå till 750 000 kr.

Jonas Söderqvist, VD
myTaste AB (publ) 
jonas.soderqvist@mytaste.com 
0732 512 203

myTaste är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag bolagets Certified Adviser, telefonnummer: 46 8 463 80 00.

myTaste AB (publ) 
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr 
114 34 Stockholm
08-400 263 40 

Prenumerera

Dokument & länkar