Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

Sportamore AB (publ) (Nasdaq Stockholm) offentliggör idag resultatet för perioden 1 januari - 30 juni 2017.

1 april – 30 juni

 • Rörelsens intäkter uppgick till 172,8 (156,1) MSEK under det andra kvartalet.
 • Försäljningstillväxten för samma period var 10,7 (17,1) procent.
 • Resultat per aktie före utspädning var -0,38 (0,00) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -65,4 (-17,2) MSEK.
 • Justerad EBITDA uppgår i segmentet Sverige till 3,9 (3,0) MSEK.
 • Justerad EBITDA totalt uppgår till 0,4 (0,4) MSEK.

1 januari – 30 juni

 • Rörelsens intäkter uppgick till 346,3 (303,0) MSEK för det första halvåret.
 • Försäljningstillväxten för samma period var 14,3 (26,9) procent.
 • Resultat per aktie före utspädning var -0,10 (0,12) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -40,0 (-18,0) MSEK.
 • Justerad EBITDA uppgår i segmentet Sverige till 6,8 (5,9) MSEK.
 • Justerad EBITDA totalt uppgår till 3,8 (1,7) MSEK.

"Sportamores andra kvartal 2017 har präglats av satsningar på förbättrad infrastruktur och rustning för fortsatt tillväxt. I perioden har vi tillträtt vårt nya lager och också installerat den automatiserade lagerlösning som ska utgöra hjärtat i vår framtida logistikfunktion. Vi fortsätter leverera resultat i linje med uppsatta finansiella mål, justerad EBITDA för perioden uppgår till 0,4 (0,4) MSEK samtidigt som rörelsens intäkter växer med 11 procent och uppgår till 172,8 (156,1) MSEK. Bruttomarginalen stärks med 1,2 procentenheter till 37,2 (36,0) procent i ett kvartal där kylan höll ett envist grepp om våra marknader och därigenom gav väsentligt kortare försäljningsperiod för vår- och sommarvaror.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår under andra kvartalet till -65,4 (-17,2) MSEK. Det negativa flödet är en effekt av naturlig säsongsvariation kombinerat med att Bolaget temporärt justerat periodens varuflöden för att effektivisera lagerflytten. Vidare har kassaflödet påverkats med -20 MSEK av betalningar sammanhängande med lagerflytt och automation. Kassaflödet från den löpande verksamheten kommer också framledes uppvisa tydliga säsongsvariationer men förväntas fortsätta stärkas på årsbasis. Bolagets finansiella ställning är stark och kassan uppgår på balansdagen till 102,3 (22,1) MSEK. Efter genomförd lagerflytt står vi redo att återigen fokusera på tillväxt och resultatutveckling i Bolaget.

Överflyttning av logistikverksamheten från nuvarande lager till det nya lagret i Eskilstuna Logistikpark har påbörjats och kommer att fortlöpa under tredje kvartalet. Till dags dato går projektet enligt plan och en betydande del av den dagliga orderproduktionen sker redan i Eskilstuna. Det är med glädje vi nu äntligen får kapacitet och möjlighet att understödja våra tillväxtambitioner med en modern och skalbar logistikanläggning. Vi ser tillbaka på ett år där vår logistikpersonal, i väntan på detta, haft en utmanande uppgift i att hantera verksamhetens tillväxt. Samtidigt inser vi också att denna väntan haft ett pris i form av temporärt suboptimerad lager- och inköpsverksamhet. Nu är vi ett stort steg närmare en logistiklösning som inte bara medger framtida tillväxt utan också möjliggör effektivitetsförbättringar och lägre hanteringskostnader. 

Pågående lagerflytt förväntas ge upphov till engångskostnader i storleksordningen 20-25 MSEK under företrädesvis årets tredje kvartal. Bolaget har därför valt att, i enlighet med branschstandard, särredovisa en EBITDA exklusive kostnader av engångskaraktär för att på bästa sätt åskådliggöra utvecklingen och öka jämförbarheten i den underliggande affären.

Bolaget fortsätter att utvecklas och stärka sin ställning i den nordiska marknaden. Den aktiva kundstocken har vuxit med 130 000 kunder jämfört med föregående år och Bolaget har nu drygt 750 000 aktiva kunder. För en stor del av kunderna, över 40 procent, hade det förflutit mindre än 90 dagar sedan deras föregående transaktion.

Vårt arbete med att leverera marknadens bästa service och erbjudande till våra kunder har fortsatt under det andra kvartalet. Vi satsar omfattande resurser på att utveckla relationen med våra kunder – ett exempel på det är det treåriga samarbete med Tjejmilen som rullats ut under andra kvartalet. Ett annat exempel är vår satsning på rörligt innehåll – ett initiativ som fått fantastiskt fint mottagande och bidragit till att öka engagemanget från både existerande och nya kunder. Vårt långsiktiga fokus på service har glädjande resulterat i att vi i maj erhöll utmärkelserna Årets E-handel på Retail Awards samt priset för Årets E-handel 2017 på Nordic eCommerce Award. Detta sporrar oss naturligtvis att fortsätta sträva efter att överträffa våra kunders högt ställda förväntningar också i framtiden."

Stockholm i juli 2017

Johan Ryding, VD

Denna information är sådan information som Sportamore AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2017 kl. 13.00 CET.

För ytterligare information, besök www.sportamore.se eller kontakta:

Johan Ryding, VD

Telefon: 0705 56 22 26

Om Sportamore

Sportamore AB (publ) är Nordens största och snabbast växande sportbutik på nätet. Bolaget grundades under 2009 och hade sin första handelsdag på nätet 1 maj 2010. I maj 2015 noterades bolaget på NASDAQ Stockholm och blev utnämnda till Årets Nätbutik inom Sport och Outdoor av Prisjakts medlemmar samt Årets Kundtjänst på Nordic E-Commerce Awards. Under 2016 och 2017 har Bolaget fortsatt vinna priser och har bland annat blivit utsedda till Årets E-handel av Retail Awards och attraherade över 45 miljoner besökare. Sportamore säljer cirka 15 000 produkter från cirka 300 olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Bolaget har sedan starten fokuserat på att ha ett mycket attraktivt kunderbjudande genom fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt prisgaranti.

För mer information www.sportamore.se.

Om oss

Om Sportamore Sportamore AB (publ) är Nordens ledande och snabbast växande teknikbolag som säljer sportrelaterade produkter på nätet. 2018 omsatte koncernen 947 MSEK. I maj 2015 noterades Sportamore på NASDAQ Stockholm och har blivit flerfaldigt utnämnda till Årets Nätbutik, Årets e-handel samt vunnit pris som Årets Kundtjänst. Under 2018 besöktes Sportamore och Sportamore Outlet av över 54 miljoner besökare. Sportamore säljer över 30 000 produkter från cirka 300 olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Sedan starten har Sportamore fokuserat på ett mycket attraktivt kunderbjudande genom att erbjuda allt kunden behöver för sin sport, till rätt pris och med snabb leverans.För mer information vänligen besök www.sportamore.se

Prenumerera

Dokument & länkar