Delårsrapport 1 januari - 30 september

Sportamore AB (publ) (Nasdaq OMX First North) offentliggör idag resultatet för perioden 1 januari – 30 september 2012.

Tredje kvartalet i sammandrag

  • Totala intäkter uppgick till 35,8 (17,1) MSEK i det tredje kvartalet.
  • Försäljningstillväxten under perioden var 110%
  • Rörelseresultatet uppgick till -4,6 (-4,9) MSEK.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1,6 (-5,6) MSEK
  • Under kvartalet genomfördes en aktiesplit 10:1, där varje aktie delades upp i tio. Nyckeltal per aktie justeras även retroaktivt för de perioder som rapporteras.
  • På extra bolagsstämma i augusti beslutades om nyemission av aktier om 50 MSEK, med en övertilldelningsoption om ytterligare 20 MSEK, för att finansiera en expansion av bolagets verksamhet i de nordiska grannländerna. Bolagets styrelse beslutade att utnyttja en del av övertilldelningsoptionen och tog i emissionen, efter tredje kvartalets utgång, in 64,5 MSEK före emissionskostnader.
  • Efter det tredje kvartalets utgång, den 25 oktober, listades Sportamore AB (publ) på Nasdaq OMX First North.

”Perioden har präglats av förändringar och aktiviteter ämnade att rusta bolaget för framtida tillväxt. Sportamore har flyttat hela sin lager- och logistikfunktion till nya lokaler och står nu redo för att möta de kommande årens utmaningar och möjligheter. En framgångsrik emission har genomförts under oktober vilken tillfört bolaget ytterligare 64,5 MSEK (före emissionskostnader) och därmed lagt en finansiell grund för bolaget att ta positioner i de nordiska grannländerna. För perioden juli-september uppgår omsättningen till 35,8 MSEK, en tillväxttakt om 110% mot föregående år och i linje med liggande plan för 2012.”


Johan Ryding, VD
För ytterligare information, besök www.sportamore.se/ir eller kontakta:

Johan Ryding, VD
Telefon: 46 705 56 22 26

Petter Blid, Finanschef
Telefon: 46 707 41 22 88
Om Sportamore

Sportamore AB (publ) är en sportbutik på nätet som återförsäljer produkter inom sport- och fritidssegmentet. Bolaget grundades under 2009 och hade sin första handelsdag på nätet 1 maj 2010. Sportamore säljer närmare 12 000 produkter från 450 olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Bolaget har sedan starten fokuserat på att ha ett mycket attraktivt kunderbjudande genom fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt prisgaranti. För mer information: www.sportamore.se.

Bolagets aktie är listad på marknadsplatsen Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank AB.

Om oss

Om Sportamore Sportamore AB (publ) är Nordens ledande och snabbast växande teknikbolag som säljer sportrelaterade produkter på nätet. 2018 omsatte koncernen 947 MSEK. I maj 2015 noterades Sportamore på NASDAQ Stockholm och har blivit flerfaldigt utnämnda till Årets Nätbutik, Årets e-handel samt vunnit pris som Årets Kundtjänst. Under 2018 besöktes Sportamore och Sportamore Outlet av över 54 miljoner besökare. Sportamore säljer över 30 000 produkter från cirka 300 olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Sedan starten har Sportamore fokuserat på ett mycket attraktivt kunderbjudande genom fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt prisgaranti. För mer information vänligen besök www.sportamore.se