Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018

Sportamore AB (publ) (Nasdaq Stockholm) offentliggör idag resultatet för perioden 1 januari - 31 mars 2018.

1 januari - 31 mars

• Rörelsens intäkter uppgick till 209,6 (173,5) MSEK under det första kvartalet.
• Försäljningstillväxten för samma period var 20,8 (18,1) procent.
• Resultat per aktie före utspädning var 0,03 (0,29) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11,7 (25,4) MSEK.
• Justerad EBITDA uppgår i segmentet Sverige till -0,6 (2,9) MSEK.
• Justerad EBITDA totalt uppgår till 3,3 (3,4) MSEK.

"Första kvartalet 2018 utgör starten på ett nytt kapitel för Sportamore. Med 2017 års infrastruktursatsningar i ryggen börjar nu arbetet med att växla ut våra nya möjligheter på allvar. Vår nya logistikfunktion fortsätter att leverera och utvecklas som planererat till ett allt viktigare vapen i arbetet med att erbjuda marknadens bästa service till våra kunder. Tillväxttakten ökar under kvartalet till 20,8% och omsättningen uppgår till 209,6 (173,5) MSEK och justerad EBITDA uppgår till 3,3 (3,4) MSEK. Vi fortsätter att balansera lönsamhetsutveckling mot långsiktigt värdeskapande marknadsföringsinsatser och under perioden har vi gradvis intensifierat våra breddmediaköp jämfört med samma period föregående år. Vår erfarenhet är att sådana satsningar ger effekt på längre sikt medan de tenderar att belasta resultatet i det korta perspektivet.

Ett positivt tecken på att vårt arbete bär frukt är att tillväxten i den aktiva kundstocken under första kvartalet accelererade jämfört med föregående år och bolaget nu har drygt 835 000 aktiva kunder som vi ser fram emot att ge ännu bättre service under kommande år. Under perioden har vi introducerat ett nytt hemleveranserbjudande på kvällstid tillgängligt för hela 70% av våra kunder. I Stockholm, Göteborg och Malmö erbjuder vi idag kostnadsfri hemleverans som standardalternativ när du handlar hos Sportamore – och i Stockholm kan du få paketet redan samma dag. I kölvattnet på vår satsning att automatisera logistiken har vi också ökat effektiviteten i orderhanteringen, vilket har medfört att den genomsnittliga hanteringstiden per order minskat från 24 till 14 timmar under kvartalet. Detta är bara starten på vår offensiv för att höja ribban ytterligare för vilket utbud, service och upplevelse man som kund ska kunna förvänta sig när man köper sportartiklar på nätet.

Vi fortsätter utbyggnaden av lagerautomationen enligt plan och en av fyra faser driftsätts redan i dagarna. Vi rustar för tillväxt och vid slutet av året kommer vi att ha tredubblat förvaringskapaciteten i automationsanläggningen och ökat andelen order som produceras i anläggningen till över 90% av vår totala orderproduktion. Detta kommer i kombination med ökat resursutnyttjande som följd av större ordervolymer påtagligt bidra till att materialisera effektivitets- och skalfördelar i logistikfunktionen.

Bolagets finansiella position är fortsatt god och kassan uppgår på balansdagen till 79,8 MSEK exklusive beviljad kreditfacilitet om 15 MSEK. Lagervärdet vid periodens slut uppgick till 237,5 (163,9) MSEK. Varulagret är mycket kurant, mindre än tio procent är äldre än sex månader. Vårens sena ankomst har förskjutit säsongstarten för vår och sommarförsäljningen men den kalla väderleken har i någon mån också bidragit till möjligheten att likvidera vinterrelaterade produkter. Vi har inför året valt att spänna bågen och öka våra inköpsnivåer för att möjliggöra en högre tillväxttakt och vi står nu med ett välfyllt lager av säsongsaktuella varor – redo att möta våren och sommaren 2018."

Bromma i april

Johan Ryding

VD Sportamore

Denna information är sådan information som Sportamore AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2018 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, besök www.sportamore.se eller kontakta:

Johan Ryding, VD

Telefon: 0705 56 22 26

Om Sportamore

Sportamore AB (publ) är Nordens största och snabbast växande sportbutik på nätet. Bolaget grundades under 2009 och hade sin första handelsdag på nätet 1 maj 2010. I maj 2015 noterades bolaget på NASDAQ Stockholm och blev utnämnda till Årets Nätbutik inom Sport och Outdoor av Prisjakts medlemmar samt Årets Kundtjänst på Nordic E-Commerce Awards. Under 2016 och 2017 har Bolaget fortsatt vinna priser och har bland annat blivit utsedda till Årets E-handel av Retail Awards och attraherade över 45 miljoner besökare. Sportamore säljer ca 20 000 produkter från cirka 300 olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Bolaget har sedan starten fokuserat på att ha ett mycket attraktivt kunderbjudande genom fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt prisgaranti.

För mer information www.sportamore.se.

Om oss

Om Sportamore Sportamore AB (publ) är Nordens ledande och snabbast växande teknikbolag som säljer sportrelaterade produkter på nätet. 2018 omsatte koncernen 947 MSEK. I maj 2015 noterades Sportamore på NASDAQ Stockholm och har blivit flerfaldigt utnämnda till Årets Nätbutik, Årets e-handel samt vunnit pris som Årets Kundtjänst. Under 2018 besöktes Sportamore och Sportamore Outlet av över 54 miljoner besökare. Sportamore säljer över 30 000 produkter från cirka 300 olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Sedan starten har Sportamore fokuserat på ett mycket attraktivt kunderbjudande genom att erbjuda allt kunden behöver för sin sport, till rätt pris och med snabb leverans.För mer information vänligen besök www.sportamore.se

Prenumerera

Dokument & länkar