Marknadsmeddelande 19/16 – Sista dag för handel i Aptahem AB:s teckningsoption APTA TO 1

Sista dag för handel i bolagets teckningsoption APTA TO 1 är den 3 februari 2016.

Information om teckningsoptionen:

Kortnamn:                     APTA TO 1

ISIN-kod:                      SE0006758025

Orderboks-ID:                108043

Sista handelsdag:           3 februari 2016

Stockholm den 20 januari 2016

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via

e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se