Marknadsmeddelande 308/17 – AktieTorget – Byte av CFI- och FISN-koder för instrument noterade på AktieTorget

Från och med den 15 december 2017 så kommer instrument noterade på AktieTorget att handlas med uppdaterade CFI- och FISN-koder.

Vänligen se bifogad lista för information om de nya koderna. 


Stockholm den 1 december 2017 

AktieTorget 
08-511 68 000
info@aktietorget.se