Sprint Bioscience satsar för framtida expansion

Sprint Bioscience har tecknat en 10-årigt hyresavtal med Hemsö i Huddinge. Den nuvarande ytan kommer att utökas med angränsande lokaler för att ge fler laboratorier och kontor. Lokalerna kommer att renoveras och byggas om för att anpassas till bolagets behov.

Det händer mycket för Sprint Bioscience. Vi har vuxit och behöver bygga för framtiden. Vi har knutit till oss flera specialister inom cancer och läkemedelsutveckling. Denna vetenskapliga satsning möjliggör för oss att utvidga vår verksamhet och för detta behöver vi större lokaler. Ombyggnationen och de större lokalerna ger bolaget möjlighet till att växa med fler medarbetare och ger större kapacitet i laboratorierna.

När de nya lokalerna står klara kommer Sprint Bioscience förfoga över 1 125 kvadratmeter. De kommer innehålla specialanpassade laboratorier för synteskemi, protein-kristallografi, proteinbiologi, biofysik och cellbiologi.

Här kommer vi att kunna göra det vi brinner för – skapa högkvalitativa läkemedel för att hjälpa dem som drabbats av cancer eller typ 2-diabetes. Under ombyggnadstiden kommer verksamheten vara i full gång. Vi låter inte lite byggdamm stoppa oss!”, säger bolagets verkställande direktör, Anders Åberg.


För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, VD, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com


Denna information lämnades för offentliggörande den 15 maj 2017, klockan 08.30 CET, genom ovanstående kontaktpersons försorg.


Sprint Bioscience AB (publ) är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancer- och diabetesområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på NASDAQ First North Premier-listan och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns att hämta på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.se. Certified Advisor är Redeye, www.redeye.se. 

Sprint Bioscience │ Novum│141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Taggar:

Om oss

Sprint Bioscience är ett komplett läkemedelsföretag med fokus på att utveckla nya innovativa läkemedel för att bekämpa cancer. På Sprint Bioscience identifierar vi, startar och driver projekt för läkemedelsutveckling och utlicensierar dessa i preklinisk fas till den globala läkemedelsindustrin. Denna affärsmodell ger oss möjlighet att på ett tidigt stadium pröva ett projekts kommersiella genomförbarhet.Visionen är att bygga ett svenskt långsiktigt läkemedelsbolag med spetskompetens inom preklinisk läkemedelsutveckling. Vi drivs av att kunna göra skillnad och att utveckla läkemedel som når marknaden, något som präglar all verksamhet i bolaget.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Här kommer vi att kunna göra det vi brinner för – skapa högkvalitativa läkemedel för att hjälpa dem som drabbats av cancer eller typ 2-diabetes. Under ombyggnadstiden kommer verksamheten vara i full gång. Vi låter inte lite byggdamm stoppa oss!
Anders Åberg, vd Sprint Bioscience