Pressmeddelande

Under arbetet med upprättande av kvartalsbokslut, per den 30 september, har värderingar av bolagets fartyg gjorts. Styrelsen har då konstaterat att betydande avskrivningsbehov på fartygen föreligger. Bolagets egna kapital befaras, efter justering av fartygsvärden, understiga hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning av detta har styrelsen idag fattat beslut om att kontrollbalansräkning snarast skall upprättas.

Stockholm den 12 oktober 2010.

SRAB SHIPPING AB (publ)

Styrelsen

SRAB Shipping AB (publ)är ett rederi som erbjuder tillförlitliga och säkra transporter av olje- och kemikalieprodukter framför allt inom Öster- och Nordsjöområdet. SRAB är listat på First North.

Certified Adviser för SRAB Shipping är Remium AB –

www.srab.se www.remium.com

SRAB Shipping AB (publ) Box 27233, SE-102 53 STOCKHOLM Tel +46-8-534 899 00, Fax +46-8-534 899 01 www.srab.se

Om oss

SRAB Shipping AB (publ) är ett rederi som har till målsättning att bedriva industriell sjöfart inom tank och kemikaliesektorn. Bolagets huvudsakliga marknadsområde utgörs av Östersjö- och Nordsjöområdet. Affärsidén är att för regionens basindustrier med egna eller inhyrda fartyg tillhandahålla rationella, kostnadseffektiva och miljösäkra transporter. Bolaget bedriver även handel med fartyg.

Dokument & länkar