Anders Ullberg ny VD för SSAB

Anders Ullberg ny VD för SSAB SSABs styrelse har utsett Anders Ullberg till ny VD och koncernchef. Anders Ullberg anställdes i SSAB som ekonomi- och finansdirektör 1984, blev vVD 1988 och har varit tf VD sedan den 26 oktober i fjol då Torsten Sandin av hälsoskäl avgick som VD och koncernchef. -Styrelsen har diskuterat olika interna och externa kandidater, säger styrelsens ordförande Leif Gustafsson i en kommentar till utnämningen. Vi har valt Anders Ullberg eftersom vi är övertygade om att han med sin djupa kunskap om SSAB och stålindustrin är rätt man att leda koncernens pågående förändring till ett specialstålsföretag inom handelsstålsområdet. -Jag är naturligtvis mycket glad för det förtroende som styrelsen visat mig, säger Anders Ullberg. Jag har haft förmånen att få arbeta ihop med både Leif Gustafsson och Torsten Sandin under en period då SSAB kraftigt har förändrats och då vi lagt grunden för dagens nischorienterade strategi. -De investeringar vi gjort de senaste åren har skapat möjligheter för en fortsatt stark tillväxt inom våra specialprodukter höghållfast tunnplåt och kylda stål inom grovplåtsområdet. Tillsammans med våra kunder ska vi fortsatt utveckla de mervärden våra höghållfasta stål ger förutsättningar för. Det känns därför oerhört stimulerande att nu få ansvaret för att realisera dessa möjligheter, säger Anders Ullberg avslutningsvis. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT00200/bit0001.pdf

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com

Prenumerera

Dokument & länkar