Anders Ullberg vid SSAB:s bolagsstämma

Anders Ullberg vid SSAB:s bolagsstämma I sitt anförande vid bolagsstämman i Oxelösund uppehöll sig SSAB:s VD Anders Ullberg i första hand vid strukturförändringarna i västeuropeisk stålindustri och utvecklingsmöjligheterna för SSAB:s spetsprodukter. Konsolidering i Västeuropa - Ståleuropa har de senaste tio åren karaktäriserats av en kraftig konsolidering som ändrat kartan. I Västeuropa har därmed skapats världens största stålföretag - Arcelor - och tre stora stålföretag - Thyssen Krupp, Riva och Corus. SSAB, Voest Alpine, Salzgitter och Rautaruukki har däremot utvecklats primärt genom organisk tillväxt. - Låt mig först säga att jag inte tror att det bara finns ett enda sätt att utveckla ett stålföretag framgångsrikt. De stora stålföretagen har givetvis ett antal skalfördelar i sin produktionsapparat. Men stålmarknaden är inte homogen. Det finns ett antal mindre delmarknader - nischer - som de stora producenterna med sitt bulkorienterade fokus får svårt att täcka in. SSAB valde nischorientering - Vi gjorde ett medvetet val för drygt tio år sedan att utveckla SSAB till ett nischorienterat företag. Vi valde att specialisera oss på höghållfasta material - på kylda stål inom grovplåtsområdet och på höghållfasta tunnplåtsprodukter. Under den senaste tioårsperioden har leveranserna av våra specialprodukter ökat med i genomsnitt 12% per år. - Efter de investeringar vi gjorde i slutet av 90-talet för att öka kapaciteten för våra specialprodukter har vi nu vårt fokus på marknaden för att kunna växa vidare och därmed utnyttja den kapacitet vi byggt upp. Vi ska kunna växa såväl organiskt som på nya marknader och på nya produkter. - Vad det gäller nya produkter inom grovplåtsområdet koncentrerar vi oss framförallt på det något tunnare sortimentet. Därigenom kan vi nå nya förbrukarkategorier. Inom tunnplåtsområdet ligger vårt fokus numera primärt på de extremt höghållfasta stålen - de som vi kallar för extra och ultra höghållfast tunnplåt. - Inom kylda stål tror vi att vi inom 5 år ska kunna växa med 50 % och våra ambitioner inom den extremt höghållfasta tunnplåten är att dubblera volymerna inom samma period. Det innebär en årlig tillväxt på 9 resp 17 % inom dessa båda områden. Focusområden 2002 - Vid förra årets stämma sade jag att vi under 2002 skulle fokusera följande områden: · Att åstadkomma en tillväxt inom våra specialprodukter i linje med våra tillväxtambitioner. · Att hålla förädlingskostnaderna stången trots ökade volymer och en löneinflation på 3%. · Att generera ett väsentligt positivt kassaflöde. - Leveranserna av våra extra och ultra höghållfasta tunnplåtsprodukter ökade i fjol med 17% vilket ligger väl i linje med vår ambition att dubblera volymerna under en femårsperiod. För kylda stål ligger vi lite i underkant med en tillväxt på 6%. Här tog det emot på våra stora marknader Tyskland och USA. I USA drabbades vi också av strafftullar på våra kylda stål vilket naturligtvis inte förbättrade förutsättningarna. - Vi lyckades hålla förädlingskostnaderna oförändrade mellan 2001 och 2002 trots att våra volymer i stålrörelsen ökade med 6% och trots en löneinflation på ungefär 3%. Det här betyder att produktiviteten i stålrörelsen förbättrades med ungefär 9%. - Om vi så avslutningsvis ser på kassaflödet så uppgick detta till drygt 1,2 miljarder kronor, vilket medförde att vår nettoskuldsättningsgrad under året förbättrades från 38 till 32% vilket ligger i linje med våra finansiella mål. Det är mot den bakgrunden man ska se styrelsens förslag att höja utdelningen med 1 krona till 6 kronor vilket ju faktiskt ligger något över vinsten per aktie. Första kvartalet 2003 - Vi har idag presenterat vårt resultat för första kvartalet. Resultatet efter finansnetto förbättrades till 414 Mkr. Det är en dryg fördubbling jämfört med det i och för sig rätt svaga första kvartalet i fjol och det är också drygt 50% bättre än fjolårets sista kvartal. - Speciellt glädjande är utvecklingen för våra riktiga spetsprodukter - kylda stål inom grovplåtsområdet samt extra och ultra höghållfast tunnplåt. Jämfört med första kvartalet i fjol ökade leveranserna av dessa produkter med 22 resp 32%. Det är genom den här tillväxten som vi successivt ska förbättra vår intjäningsförmåga och därmed förbättra vår genomsnittliga lönsamhet över konjunkturcykeln. Det är också genom den utvecklingen som vi ska säkerställa att vi kan skapa ett fortsatt värde för våra aktieägare. Beslut vid bolagsstämman Nya styrelseledamöter Till ny styrelseordförande efter avgående Leif Gustafsson valdes Sverker Martin-Löf. Till ny ledamot i styrelsen valdes Anders Nyrén. I övrigt omvaldes Anders G Carlberg, Per-Olof Eriksson, Sven-Åke Johansson, Marianne Nivert, Jan Sjöqvist och Anders Ullberg. Anders Lannebo och Clas Reuterskiöld avgick ur styrelsen. Utdelning Stämman fastställde utdelningen till 6 kronor per aktie. Utbetalning genom VPC beräknas ske den 5 maj. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT01410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT01410/wkr0002.pdf

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com

Prenumerera

Dokument & länkar