Andra kvartalet 2003

Halvårsrapport 2003

Resultatet efter finansnetto för andra kvartalet förbättrades med 71 Mkr jämfört med i fjol och uppgick till 366 (295) Mkr. Resultatet för första halvåret uppgick därmed till 780 (477) Mkr motsvarande en vinst per aktie på 5,40 (3,20) kr.
Leveranserna av koncernens spetsprodukter, extra och ultra höghållfast tunnplåt och kylda stål, var under första halvåret 18% högre än i fjol.
Kassaflödet för det första halvåret uppgick till 37 (946) Mkr.

Stockholm den 21 juli 2003

Anders Ullberg

Delårsrapport för de tre första kvartalen publiceras den 23 oktober.

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com

Prenumerera

Dokument & länkar