Återbetalning av SPP premier

Report this content

Återbetalning av SPP premier Alecta har idag meddelat att man från och med den 3 oktober 2002 temporärt fryser all återbetalning av tidigare inbetalda SPP premier ( s k företagsanknutna medel ). Någon information om hur långvarig denna temporära frysning kan bli lämnas dock inte. Den sista augusti fanns i koncernens balansräkning en fordran på 387 Mkr avseende kommande återbetalning av dessa medel. För knappt 100 Mkr av dessa finns avtal med Alecta om direktutbetalning under 2002 och 2003, vilka enligt Alecta inte berörs av frysningen. SSAB:s fordran på Alecta kommer på vanligt sätt att värderas i koncernens delårsrapport för de tre första kvartalen som publiceras den 23 oktober 2002. Koncernstab Information Ivar Ahlberg 08-45 45 734 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/03/20021003BIT00720/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/03/20021003BIT00720/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar