Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké 2000

Vinsten efter finansnetto rensat från poster av engångskaraktär förbättrades med 861 Mkr till 1 283 (422) Mkr. Inklusive poster av engångskaraktär på 587 (45) Mkr uppgick resultatet till 1 870 (467) Mkr.
Leveranserna av stålrörelsens specialprodukter ökade med 12% och utgjorde 42 (40)% av stålrörelsens totala leveranser.
Utdelningen föreslås höjas till 5,00 (4,50) kr per aktie.
Styrelsen föreslår nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier.

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com

Prenumerera

Dokument & länkar