Första kvartalet 2003

Rapport för första kvartalet 2003

Resultatet efter finansnetto förbättrades med 232 Mkr och uppgick till 414 (182) Mkr. Vinsten per aktie ökade till 2,85 (1,20) kronor.
Leveranserna av specialprodukterna höghållfast tunnplåt och kylda stål ökade med 20% jämfört med första kvartalet i fjol.
Förädlingskostnaderna var i nivå med de tre sista kvartalen föregående år men 8% högre än under första kvartalet i fjol.
Stockholm den 24 april 2003
Anders Ullberg

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com

Prenumerera

Dokument & länkar