Fortsatt god tillväxt för spetsprodukterna

Fortsatt god tillväxt för spetsprodukterna SSAB redovisar idag sitt resultat för de tre första kvartalen. Resultatet efter finansnetto förbättrades med 325 Mkr och uppgick till 881 (556) Mkr. Vinsten per aktie ökade till 5,90 (3,80) kronor. - Efterfrågan på koncernens spetsprodukter extra och ultra höghållfast tunnplåt samt kylda stål har varit fortsatt stark under kvartalet, framhåller verkställande direktören Anders Ullberg i en kommentar till rapporten. Vi breddar successivt vår kundbas samtidigt som leveranserna till befintliga kunder fortsätter att öka. Leveranserna av dessa spetsprodukter har hittills under året ökat med 15% jämfört med i fjol. Sammantaget svarar leveranserna av våra specialprodukter höghållfast tunnplåt och kylda stål hittills i år för 43 (40)% av den totala leveransvolymen. - Resultatförbättringen beror på högre bruttomarginaler i stålrörelsen och en ökad andel spetsprodukter, konstaterar Anders Ullberg. De förbättrade marginalerna är främst en effekt av högre stålpriser men också av något lägre råvarukostnader. Priserna var 8% högre än under de tre första kvartalen i fjol och de lägre råvarukostnaderna är en effekt av den svagare dollarn. - Förädlingskostnaderna ökade med 6% jämfört med de tre första kvartalen i fjol. Förutom av löneinflation har kostnaderna påverkats av en omläggning mot kortare sommarstopp och därmed ökad produktion i stålrörelsen. Vi har dessutom genomfört ett antal aktiviteter för att ytterligare förbättra vår leveranssäkerhet och våra utbyten och därigenom leva upp till de högre krav som vår nischsatsning medför, säger Anders Ullberg. - Någon ökad stålefterfrågan i Västeuropa har fortfarande inte noterats varför stålkonsumtionen under årets sista kvartal bedöms ligga kvar på ungefär samma nivå som hittills under året. Leveranstakten i stålrörelsen väntas dock öka något genom en fortsatt tillväxt för våra specialprodukter, avslutar Anders Ullberg. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00870/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00870/wkr0002.pdf

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com

Prenumerera

Dokument & länkar