Fortsatt stark tillväxt för spetsprodukter

Fortsatt stark tillväxt för spetsprodukter SSAB redovisar idag sitt resultat för det första halvåret. Resultatet efter finansnetto förbättrades med 303 Mkr och uppgick till 780 (477) Mkr. Vinsten per aktie ökade till 5,40 (3,20) kronor. - Resultatförbättringen beror på högre bruttomarginaler i stålrörelsen, konstaterar verkställande direktören Anders Ullberg i en kommentar till rapporten. De förbättrade marginalerna är främst en effekt av högre stålpriser men också av något lägre råvarukostnader. Priserna var 10% högre än under första halvåret i fjol och de lägre råvarukostnaderna är en effekt av en svagare dollarkurs. - Förädlingskostnaderna ökade med 7% jämfört med första halvåret i fjol. Förutom av löneinflation har kostnaderna påverkats av ett kortare och tidigare sommarstopp i stålrörelsen. Dessutom har vi genomfört ett antal aktiviteter för att ytterligare förbättra leveranssäkerhet och utbyten och därigenom leva upp till de högre krav som vår nischsatsning medför, säger Anders Ullberg. - Efterfrågan på koncernens spetsprodukter extra och ultra höghållfast tunnplåt samt kylda stål har varit fortsatt stark under kvartalet, framhåller Anders Ullberg. Vi fortsätter att öka leveranserna till både befintliga och nya kunder. Leveranserna av dessa spetsprodukter ökade med 20% resp 17% jämfört med första halvåret i fjol. Sammantaget var leveranserna av våra specialprodukter - höghållfast tunnplåt och kylda stål - 11% högre än i fjol och svarade för 42 (38)% av den totala leveransvolymen under första halvåret. - Någon generellt ökad efterfrågan på stål i Europa kan ännu inte skönjas varför stålkonsumtionen under andra halvåret bedöms ligga kvar på ungefär samma nivå som under första halvåret. Leveranstakten i stålrörelsen väntas dock öka något jämfört med första halvåret genom en fortsatt tillväxt för våra specialprodukter, säger Anders Ullberg avslutningsvis. Koncernstab Information Ivar Ahlberg Telefon 070-541 85 86 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/21/20030721BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/21/20030721BIT00280/wkr0002.pdf

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com

Prenumerera

Dokument & länkar