Fortsatt tillväxt för nischprodukter

Report this content

Fortsatt tillväxt för nischprodukter SSAB redovisar idag sitt resultat för de tre första kvartalen 2002. Resultatet efter finansnetto uppgick till 556 (868) Mkr. Resultatet för det säsongsmässigt svaga tredje kvartalet, rensat från poster av engångskaraktär, förbättrades med 75 Mkr till 79 (4) Mkr. - Inför 2002 koncentrerade vi oss på tre områden för att möta en befarat svagare stålmarknad, framhåller verkställande direktören Anders Ullberg i en kommentar till rapporten. Vårt fokus har varit att öka volymen specialprodukter, att hålla förädlingskostnaderna oförändrade och att väsentligt förbättra kassaflödet. Dagens rapport visar att vi kommit en bra bit på väg inom samtliga dessa områden. - Leveranserna av våra specialprodukter höghållfast tunnplåt och kylda stål har fortsatt att utvecklas positivt, konstaterar Anders Ullberg. Leveranserna av extra och ultra höghållfast tunnplåt ökade med 24% jämfört med tredje kvartalet ifjol främst tack vare expansion på nya marknader. För leveranserna av kylda stål var motsvarande ökning 10%. - Våra förädlingskostnader har trots ökade volymer i stålrörelsen och i SSAB HardTech i absoluta tal varit lägre än under de tre första kvartalen föregående år. Detta har bl a möjliggjorts genom en stark produktivitetsökning i stålrörelsen. Vidare har kassaflödet förbättrats med nästan 800 Mkr till 915 (143) Mkr främst tack vare vår ökade fokusering på rörelsekapitalet. Anders Ullberg konstaterar vidare att inför fjärde kvartalet har fortsatta prishöjningar på tunnplåt kunnat genomföras. I de avslut som hittills träffats uppgår prishöjningarna i fjärde kvartalet till ca 4% och beräknas påverka drygt 50% av leveransvolymen. - Efter den period av svag efterfrågan på stål som i Europa inleddes hösten 2000 verkar vi nu ha nått botten i stålkonjunkturen, säger Anders Ullberg och refererar även till International Iron and Steel Institute (IISI) som i sin höstprognos förutser att stålförbrukningen inom EU kommer att öka med ca 3% nästa år. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT01000/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT01000/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar