Kraftig resultatförbättring

Kraftig resultatförbättring SSAB redovisade idag sitt resultat för 2000. Vinsten efter finansnetto uppgick till 1870 (467) Mkr. I resultatet ingår poster av engångskaraktär på 587 (45) Mkr, varför resultatet i själva verksamheten förbättrades med 861 Mkr till 1283 (422) Mkr. -Vi kände i slutet av fjolåret temporärt av en svagare orderingång för tunnplåt, säger verkställande direktören Anders Ullberg i en kommentar till bokslutet. Vi var därför tvungna att minska vår tunnplåtsproduktion i slutet av fjolåret. Trots detta blev verksamheten under fjärde kvartalet resultatmässigt i nivå med både första och andra kvartalet. -Speciellt glädjande är den starka utvecklingen för våra specialprodukter - höghållfast tunnplåt och kylda stål inom grovplåtsområdet, säger Anders Ullberg vidare. För dessa produkter ökade leveranserna med 12% och för extra höghållfasta och ultra höghållfasta stål som är våra riktiga specialiteter inom tunnplåtsområdet ökade leveranserna med hela 30%. Här ser vi goda tillväxtmöjligheter och styrelsen har därför idag beslutat att investera 175 Mkr i ny kapacitet för formatering av höghållfast tunnplåt. De nya klippsträckorna kommer att placeras i Borlänge och köras igång under sommaren nästa år. -Vår orderingång kom åter upp i normal nivå i början av detta år. På tunnplåt har vi dock fått acceptera vissa prissänkningar medan prishöjningar kunnat genomföras på såväl ordinär grovplåt som på kylda stål. Prisutvecklingen i kombination med väsentligt högre kostnader för råvaror till följd av den höga dollarkursen medför att våra bruttovinstmarginaler i stålrörelsen minskar under detta år. Vi ser dock fortsatt goda tillväxtmöjligheter för våra specialprodukter, säger Anders Ullberg avslutningsvis. Höjd utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelningen höjs till 5,00 (4,50) kronor per aktie samt att aktiekapitalet sätts ned genom indragning av återköpta aktier. Koncernstab Information Ivar Ahlberg 08-45 45 734 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT00640/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT00640/bit0001.pdf

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com

Prenumerera

Dokument & länkar