Kraftig resultatförbättring

Kraftig resultatförbättring SSAB redovisar idag sitt resultat för det första kvartalet. Resultatet efter finansnetto förbättrades med 232 Mkr och uppgick till 414 (182) Mkr. - Resultatförbättringen beror på högre marginaler i stålrörelsen, konstaterar verkställande direktören Anders Ullberg i en kommentar till rapporten. De förbättrade marginalerna är en effekt av såväl högre priser som lägre råvarukostnader. Priserna var 9% högre än under första kvartalet i fjol och de lägre råvarukostnaderna är en effekt av en svagare dollarkurs. - Förädlingskostnaderna var i nivå med de tre senaste kvartalen i fjol. Jämfört med första kvartalet 2002 ökade dock förädlingskostnaderna med 8%. Vi har fortsatt fokus på kostnadsutvecklingen. Ett rimligt mål för 2003 är att rationalisera bort de kostnader som uppstår till följd av ökade volymer och därmed begränsa kostnadsökningen till löneinflationen, säger Anders Ullberg. - Någon generellt ökad efterfrågan på stål i Europa kan fortfarande inte noteras men under 2003 räknar vi med fortsatt ökade volymer i stålrörelsen och i stort oförändrade volymer i den hemmamarknadsorienterade handels- och vidareförädlingsrörelsen, säger Anders Ullberg. - Inför andra kvartalet har vi kunnat höja priserna på tunnplåt med ungefär 2% för de 50% av volymerna som omförhandlas, konstaterar Anders Ullberg. Prishöjningarna är en effekt av att de stora västeuropeiska stålproducenterna fortsatt prioriterar pris framför volym. - Det är speciellt glädjande att kunna konstatera att vår satsning på spetsprodukterna kylda stål och extra och ultra höghållfast tunnplåt fortsätter att utvecklas väl, framhåller Anders Ullberg avslutningsvis. Vi fortsätter att öka leveranserna till både befintliga och nya kunder. Leveranserna av dessa spetsprodukter ökade med 22 resp 32% jämfört med första kvartalet i fjol. Sammantaget var leveranserna av våra specialprodukter - höghållfast tunnplåt och kylda stål - 20% högre än i fjol och 6% högre än föregående kvartal. Koncernstab Information Ivar Ahlberg Telefon 070-541 85 86 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00340/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00340/wkr0002.pdf

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com

Prenumerera

Dokument & länkar