Oförändrat resultat, stärkt kassaflöde

Oförändrat resultat, stärkt kassaflöde SSAB redovisar idag sitt resultat för 2002. Resultatet efter finansnetto - rensat från poster av engångskaraktär - blev i stort oförändrat jämfört med föregående år och uppgick till 816 (835) Mkr. Inklusive poster av engångskaraktär uppgick resultatet till 816 (913) Mkr. Kassaflödet förbättrades kraftigt till 1208 (151) Mkr. - 2002 blev ett relativt svagt stålår, säger verkställande direktören Anders Ullberg i en kommentar till bokslutet. Men vi har sannolikt nått botten i den nedgångsfas som började år 2000. Vi har fortfarande inte noterat någon generellt ökad efterfrågan men har ändå som planerat kunnat höja priserna på tunnplåt inför första kvartalet. - Det är mycket glädjande att koncernens båda vidareförädlingsföretag, SSAB HardTech och Plannja, fortsätter att redovisa mycket god lönsamhet, säger Anders Ullberg. Även fokuseringen på fortsatt tillväxt för specialprodukterna samt på kostnader och kassaflöde har givit resultat: - Leveranserna av våra specialprodukter inom tunnplåtsområdet, extra och ultra höghållfast tunnplåt, ökade under året med 17 procent främst tack vare ökad tillväxt i Europa och Kina. För kylda stål ökade leveranserna med 6 procent. Våra specialprodukter har en stark ställning på de marknader där vi finns, framhåller Anders Ullberg - Våra pågående effektiviseringsprogram resulterade i att förädlingskostnaderna, trots ökade volymer och höjda löner, kunde hållas på oförändrad nivå. Tack vare det starka kassaflödet har vi stärkt vår balansräkning och fått en kapitalstruktur i linje med våra finansiella mål. Detta är bakgrunden till styrelsens förslag att höja utdelningen från fem till sex kronor per aktie. - Under 2003 förväntas en något högre stålförbrukning i Europa jämfört med föregående år, säger Anders Ullberg som ser goda förutsättningar för tillväxt för koncernens specialprodukter kylda stål och höghållfast tunnplåt. Han konstaterar samtidigt att marginalerna i stålrörelsen som alltid är beroende av den fortsatta prisutvecklingen och av hur den svenska kronan utvecklas - ca 70 procent av stålrörelsens leveranser är export - samt av kostnaderna för främst malm och kol. Styrelsens ordförande Leif Gustafsson avgår Styrelsens ordförande har idag meddelat att han önskar avgå i samband vårens bolagsstämma. - Det har varit en oerhört stimulerande tid i SSAB, säger Leif Gustafsson. Men någon gång måste man sluta och efter 11 år som verkställande direktör och 5 år som styrelseordförande tycker jag det är dags att nu sätta punkt. - Jag har ju haft den stora förmånen att få arbeta nära Leif under hela hans tid i SSAB. Därför känns det tråkigt att Leif nu bestämt sig för att lämna företaget även om jag naturligtvis har respekt för hans beslut säger verkställande direktören Anders Ullberg. Koncernstab Information Ivar Ahlberg Telefon 08-45 45 734 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030212BIT00720/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030212BIT00720/wkr0002.pdf

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com

Prenumerera

Dokument & länkar