Positiv utveckling av resultatet

Positiv utveckling av resultatet SSAB redovisar idag sitt halvårsresultat för 2002. Resultatet efter finansnetto uppgick till 477 (786) Mkr. Resultatet för andra kvartalet på 295 Mkr blev därmed väsentligt bättre än resultatet för det första kvartalet som uppgick till 182 Mkr. - Vi tycker oss nu ha nått botten i den konjunkturavmattning i Västeuropa som inleddes hösten 2000 men förväntar oss ingen generellt förbättrad stålförbrukning förrän i slutet av detta år, säger verkställande direktören Anders Ullberg i en kommentar till halvårsrapporten. - Inför 2002 beslutade vi oss för att fokusera på tre områden för att möta en fortsatt relativt svag stålmarknad: öka försäljningen av speciellt extra och ultra höghållfast tunnplåt samt kylda stål inom grovplåtsområdet, hålla förädlingskostnaderna på oförändrad nivå samt förbättra kassaflödet. Halvårsrapporten visar att vi kommit en bra bit på väg i dessa avseenden, säger Anders Ullberg vidare. - Leveranserna av våra specialprodukter höghållfast tunnplåt och kylda stål var under andra kvartalet drygt 15% högre än i fjol och har hittills under året ökat med 5% jämfört med fjolåret. Förädlingskostnaderna var trots ökad volym 1% lägre än ifjol och efter ett mycket starkt kassaflöde under andra kvartalet kan vi redovisa ett kassaflöde under första halvåret på drygt 900 Mkr, konstaterar Anders Ullberg. - Dessutom kan vi notera att de sega och utdragna förhandlingarna om nya kol- och malmpriser i slutänden gav oss en prissänkning på 3 resp knappt 8%. Inköpen av malm och kol, som görs i dollar, terminssäkrades i mitten av juli. Prissänkningen och en lägre dollarkurs ger därmed en väsentlig kostnadsminskning under andra halvåret. - Osäkerheten om hur de amerikanska ståltullarna slutgiltigt kommer att drabba oss tvingas vi dock leva med ytterligare en tid. Vi har begärt undantag från tullarna för våra specialprodukter. Hittills har vi dock bara fått undantag för ca en fjärdedel av våra exportvolymer av sådana produkter till USA. Förhalningen skadar både oss och våra amerikanska kunder. Vi får hoppas att förnuftet och frihandeln segrar, säger Anders Ullberg avslutningsvis. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/22/20020722BIT00230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/22/20020722BIT00230/wkr0002.pdf

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com

Prenumerera

Dokument & länkar