Rapport för de tre första kvartalen 2003

Rapport för de tre första kvartalen 2003 · Försäljningen under de tre första kvartalen ökade med 3% och uppgick till 14 788 (14 404) Mkr. Högre priser svarade för 5% medan lägre volymer av speciellt stålämnen gav ett bortfall på 2%. · Resultatet efter finansnetto för tredje kvartalet uppgick till 101 (79) Mkr. Resultatet för de tre första kvartalen har därmed förbättrats med 325 Mkr och uppgick till 881 (556) Mkr. · Resultatet efter skatt för de tre första kvartalen uppgick därmed till 593 (382) Mkr motsvarande en vinst per aktie på 5,90 (3,80) kr. · Leveranserna av extra och ultra höghållfast tunnplåt samt av kylda stål ökade under tredje kvartalet med 9% jämfört med i fjol och har hittills under året ökat med 15%. · Kassaflödet för det tredje kvartalet förbättrades och uppgick till 189 (-31) Mkr. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00860/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00860/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com

Prenumerera

Dokument & länkar