Tredje kvartalet 2002

Rapport för de tre första kvartalen 2002

Resultatet efter finansnetto för det säsongsmässigt svaga tredje kvartalet exklusive poster av engångskaraktär förbättrades med 75 Mkr till 79 (4) Mkr. Resultatet för de tre första kvartalen uppgick därmed till 556 (868) Mkr.
Leveranserna av specialprodukterna höghållfast tunnplåt och kylda stål ökade under tredje kvartalet med 12% jämfört med i fjol och har hittills under året ökat med 7%.
Kassaflödet för de tre första kvartalen förbättrades med nästan 800 Mkr till 915 (143) Mkr.

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com

Prenumerera

Dokument & länkar