Tredje kvartalet 2002

Report this content

Rapport för de tre första kvartalen 2002

Resultatet efter finansnetto för det säsongsmässigt svaga tredje kvartalet exklusive poster av engångskaraktär förbättrades med 75 Mkr till 79 (4) Mkr. Resultatet för de tre första kvartalen uppgick därmed till 556 (868) Mkr.
Leveranserna av specialprodukterna höghållfast tunnplåt och kylda stål ökade under tredje kvartalet med 12% jämfört med i fjol och har hittills under året ökat med 7%.
Kassaflödet för de tre första kvartalen förbättrades med nästan 800 Mkr till 915 (143) Mkr.

Prenumerera

Dokument & länkar