Tredje kvartalet 2003

Rapport för de tre första kvartalen 2003

Försäljningen under de tre första kvartalen ökade med 3% och uppgick till 14 788 (14 404) Mkr. Högre priser svarade för 5% medan lägre volymer av speciellt stålämnen gav ett bortfall på 2%.
Resultatet efter finansnetto för tredje kvartalet uppgick till 101 (79) Mkr. Resultatet för de tre första kvartalen har därmed förbättrats med 325 Mkr och uppgick till 881 (556) Mkr.
Resultatet efter skatt för de tre första kvartalen uppgick därmed till 593 (382) Mkr motsvarande en vinst per aktie på 5,90 (3,80) kr.
Leveranserna av extra och ultra höghållfast tunnplåt samt av kylda stål ökade under tredje kvartalet med 9% jämfört med i fjol och har hittills under året ökat med 15%.
Kassaflödet för det tredje kvartalet förbättrades och uppgick till 189 (-31) Mkr.

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com

Prenumerera

Dokument & länkar