Israel bär huvudansvaret för krisen i mellanöstern

Israel bär huvudansvaret för krisen i mellanöstern SSUs ordförande Mikael Damberg kommenterar situationen mellan Israelerna och Palestinierna. Han berättar även om SSU-förbundets unika projekt, Peace College i Jerusalem, som bedrivs av SSU tillsammans med Göteborgs universitet. - De oroligheter som utlöstes av Ariel Sharons provokativa besök hos muslimernas heliga plats Haram ash-Sharif den 29 september har näst intill krossat möjligheterna till den fredliga lösning i regionen som tidigare fanns inom nära räckhåll. - Den snabba upptrappningen och spridningen av konflikten visar inte bara hur spända relationerna är mellan parterna, utan också vilket ansvar som respektive ledare nu måste ta inför framtiden. - Det får inte råda någon tvekan från svensk sida att Israel bär huvudansvar för det inträffade genom sin provokation den 29 september och det efterföljande militära övervåldet mot palestinierna. Det går inte att försvara att stenkastning bemöts med attackhelikoptrar. Israel måste genast stoppa användandet av militärt våld i regionen och agera för att stoppa sina egna extremister. - PLOs ledning bär också ett ansvar för att kontrollera agerandet bland palestinierna. Den palestinska ledningen måste undanröja allt hot om terrorism och få ett slut på kidnappningar och våldshandlingarna bland palestinierna. - Imorgon måste fredsprocessen åter sätta igång vid förhandlingsbordet. I allvarets stund prövas fredsviljan. Bara de ledare som kan visa respekt för tidigare avtal som slutits under FNs överinseende och samtidigt visa respekt inför motparten, är värdiga ledare för de folk som de representerar och som nu har lidit i över ett halvt decennium. - För den unga socialdemokratin är arbetet för varaktig fred i Mellanöstern en fråga om internationell solidaritet. Vi försöker därför konkret bidra med insatser som kan hjälpa till att skapa förutsättningar för en positiv utveckling. Vårt mångåriga engagemang - där vi bl a tidigt på 90-talet sammanförde unga palestinier med ungdomar från israeliska Labour Youth har lett till att SSU tillsammans med Institutionen för fred och utvecklings-studier på Göteborgs Universitet har skapat ett utbildningsprogram som fokuserar på fred, konflikt och utveckling. Utbildningen bedrivs i Jerusalem och riktar sig till israeler och palestinier. Min förhoppning är att denna fredsutbildning kan stå som modell för hur man kan bygga förståelse och respekt mellan unga människor i andra konflikthärdar runt om i världen. För kontakt med SSU ring pressekreterare Jonas Hellberg, 070-592 60 38. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/15/20001015BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/15/20001015BIT00020/bit0002.pdf

Dokument & länkar