Kommunerna dåliga på jämställdhet vid anställningar

Kommunerna dåliga på jämställdhet vid anställningar Endast var fjärde nyanställd under 30 år i kommunerna är en man. Det visar en undersökning som presenteras i samband med att SSU inleder sin feminismkampanj. SSUs ordförande Mikael Damberg föreslår så kallad positiv särbehandling för killar för att göra den offentliga sektorn mer jämställd. SSU har låtit undersöka drygt 100 kommuner ur ett jämställdhetsperspektiv. Av nyanställningar av personer under 30 år är endast var fjärde en man. Inte någon av de undersökta kommunerna har anställt fler män än kvinnor eller ens lika många. I flera kommuner har det anställts mer än tio gånger fler kvinnor. - Kommunerna bortser från jämn könsfördelning vid nyanställningar. Den offentliga sektorn cementerar därmed en redan hårt könssegregerad arbetsmarknad. Kommunen som arbetsgivare måste ta ansvar för att göra den offentliga sektorn till en jämställd arbetsplats, säger Mikael Damberg ordförande i SSU. I de kommuner som SSU har granskat har det anställts (heltid/vikariat/deltid) 21 508 personer under 30 år under 1999. Av dessa var 5477 män och 16 026 kvinnor. SSU menar att den offentliga sektorn bör vara föredömligt jämställd. För att en arbetsplats ska fungera tillfredsställande behövs både män och kvinnor. Men då måste den offentliga sektorn göras mer attraktiv på arbetsmarknaden. Högre löner, fler heltider och högre status på de offentliga jobben är exempel på vad som krävs. Särbehandling av killar För att få den offentliga sektorn som arbetsplats jämställd föreslår SSU positiv särbehandling vid nyanställningar. Det vill säga att det underrepresenterade könet ges förtur till anställning om kvalifikationerna för de sökande är lika. - Jag tror tyvärr att positiv särbehandling är nödvändigt för att få kommunerna att tänka jämställt. Om inte kommunen blir en arbetsplats för alla så kommer vi aldrig öka jämställdheten på arbetsmarknaden, säger Mikael Damberg. Unga svårt att få heltid Undersökningen visar även att ungdomar har svårt att få fasta anställningar i kommunerna. 80 procent av nyanställda personer under 30 år som anställts 1999 i kommunerna har fått deltider eller vikariat. Undersökningen visar också att kvinnor i högre grad än männen får deltid och vikariat. Bland de män som anställts har 4 495 fått deltidsanställning eller vikariat. Av kvinnorna har 12 758 fått deltid eller vikariat. I genomsnitt har 71 procent av kvinnorna fått deltidsanställning eller vikariat. Samma siffra för männen är 63 procent. - Det duger inte att erbjuda halvtider och otrygga vikariat om den offentliga sektorn ska ses som en attraktiv framtidsbransch. Kommunerna måste ge unga rätt till heltider. Om inte kommunerna blir bättre på att locka unga människor så skapas ett enormt rekryteringsproblem de närmaste åren, säger Mikael Damberg. Undersökningen med resultat kommun för kommun finns på www.ssu.se under "senaste nytt". För frågor ring SSUs pressekreterare Jonas Hellberg, 070-592 60 38. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT00350/bit0002.pdf

Om oss

SSU är Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Tillsammans är vi 10 000 frihetskämpar som jobbar för en värld där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar.ww.ssu.se

Prenumerera

Dokument & länkar