Löwdéns bostadsproposition otillräcklig

Löwdéns bostadsproposition otillräcklig Bostadsminister Lars-Erik Löwdén gör inte tillräckligt för att lösa bostadskrisen. Den bostadspolitiska proposition som idag presenterades innehåller en del nödvändiga åtgärder, men är långt ifrån tillräcklig för att klara av storstädernas brist på lägenheter. SSU kräver att regeringen inför en ny bostadsanvisningslag och att regeringen inför ett investeringsbidrag specialdestinerat för byggande av hyreslägenheter. - SSU hade hoppats på en mer offensiv bostadsproposition. De förslag som regeringen idag presenterar kommer inte att innebära att byggandet av hyreslägenheter kommer att öka i den omfattning som krävs. Politiken är otillräcklig för att lösa bostadskrisen fram för allt i Sveriges storstäder vilket drabbar unga människor, säger Mikael Damberg ordförande i SSU. SSU presenterade i början av året ett sjupunktsprogram för att lösa bostadsbristen. Tre av dessa förslag hade SSU hoppats att regeringen skulle ha med i sin proposition. - För det första ville SSU att regeringen skulle återinföra bostadsanvisningslagen. Alla privata värdar måste genom lag tvingas att avsätta en del av sitt bestånd till allmän förmedling. Det skulle leda till att vanligt folk får tillgång till lägenheter som idag kräver kontakter och ofta svarta pengar under bordet. För det andra ville SSU att staten inför ett investeringsstöd som underlättar och påskyndar byggandet av fler hyreslägenheter till rimliga kostnader. Och för det tredje ville SSU att regeringen skulle sätta press på de kommuner som inte löser bristen på studentlägenheter. Genom att kräva av kommunerna att redovisa en plan för studenternas bostadsbehov kan regeringen sätta press på kommunerna. Att dessa tre åtgärder saknas är en stor brist. Bostadsministern måste ge besked när åtgärderna kommer, säger Mikael Damberg. Mikael Damberg menar att det även finns positiva reformer i regeringens bostadspolitiska proposition: - Det är sannerligen på tiden att huvudansvaret för bostadsförsörjningen klargörs. Bostaden är en rättighet inte en handelsvar vilken som helst. SSU menar att det är riktigt att kommunerna ska ta det huvudsakliga ansvaret för bostäderna. Genom allmännyttan, det lokala planmonopolet och kännedomen om de lokala behoven så är naturligt att huvudansvaret ska ligga lokalt. Detta tvingar moderata politiker att ta sitt ansvar för bostadspolitiken, något som de idag inte tar. - SSU välkomnar även regeringens krav på att återinföra kommunala bostadsförmedlingar. Genom kommunala förmedlingar skapas bästa förutsättningen för en rättvis fördelning av tillgängliga lägenheter. Problemet är dock idag att det saknas bostäder att förmedla. En förmedling utan bostäder riskerar att bli en flopp, säger Mikael Damberg. För mer information ring SSUs pressekreterare Jonas Hellberg, 070-592 60 38. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00630/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00630/bit0002.pdf

Dokument & länkar