SSUs förbundsstyrelse säger ja till EMU

SSUs förbundsstyrelse säger ja till EMU Sverige bör ansluta sig till EMU. Den rekommendationen ger SSUs förbundsstyrelse till SSUs nästa kongress som hålls i augusti 2001. Beslutet togs vid ett sammanträde på söndagen. - SSUs förbundsstyrelse säger ja till EMU och rekommenderar SSU-kongressen att principiellt förespråka ett svenskt medlemskap i EMU. Vi väljer att ta ställning för ett medlemskap eftersom vi tror att det kan gynna ekonomin, trygga välfärden och skapa en demokratisk motkraft till de globala marknadskrafterna. Genom att ta principiell ställning vill vi stimulera till debatt så att ombuden på kongressen känner att frågan diskuterats tillräckligt för att kunna fatta ett genomtänkt beslut. SSU behöver en klar uppfattning i en av vår tids viktigaste frågor, säger Mikael Damberg ordförande i SSU. SSUs förbundsstyrelse betonar att EMU är ett svar på globaliseringen som försvagat demokratin. Genom ett valutasamarbete skapas en demokratisk motkraft till växande globala markndskrafter. Eftersom Sverige är ett litet exportberoende land blir valutaspekulation särskilt farlig för svensk ekonomi och välfärd. - Multinationella företag spelar idag ut länder, företag och fackföreningar mot varandra vilket riskerar att dumpa sociala och fackliga rättigheter. Genom en gemensam valuta och ekonomiskt samarbete kan vi minska kapitalets inflytande och stärka medborgarnas ställning. Ett fördjupat valutasamarbete i Europa är ett sätt att motarbeta marknadens makt och därigenom långsiktigt trygga välfärd och arbete i Sverige och Europa, säger Mikael Damberg. - Det finns också ekonomiska fördelar med EMU. En gemensam europeisk valuta gynnar konsumenternas intressen genom att pressen på priserna ökar. EMU ligger även i de mindre företagens intressen eftersom mindre företag inte har tid eller resurser att bedöma valutarisker, säger Mikael Damberg. SSUs förbundsstyrelse var eniga kring att förbundet inte ska agera kampanjorganisation i den kommande folkomröstningen oavsett politiskt ställningstagande på kongressen. Förbundsstyrelsen känner stor respekt för att medlemmar har olika uppfattningar i frågan. Röstsiffrorna i förbundsstyrelsen utföll med sju ledamöterna för ett medlemskap i EMU och sex emot. För mer information ring pressekreterare Jonas Hellberg, 070-592 60 38. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/29/20001029BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/29/20001029BIT00010/bit0002.pdf

Dokument & länkar