Star Vault: Nyemissionen genomförd

         

Den 4 september avslutades teckningstiden i Star Vault AB:s (publ) företrädesemission. Genom emissionen nyemitteras 3 039 222 B-aktier och Star Vault tillförs därmed 881 374,38 SEK före emissionskostnader ca 150 000 SEK. 

 

Teckning i emissionen:
2 149 927 B-aktier tecknades med stöd av företrädesrätt och 889 295 B-aktier tecknades utan stöd av företrädesrätt. Teckningsgraden blev 15,87 %.

 

Antal aktier och aktiekapital:
Efter att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Star Vault att uppgå till 70 063 590 aktier, varav 1 250 000 är icke listade A-aktier, och aktiekapitalet kommer att uppgå till 2 802 544 SEK.

Handel med BTA:
Handel med BTA B (betalda tecknade B-aktier) sker på Spotlight Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen, vilket beräknas ske medio oktober 2018.

 

För ytterligare information kontakta:
Henrik Nyström, styrelseledamot och VD

 

Adress: Drottninggatan 38, 211 41 Malmö
E-post: info@starvault.se
Hemsida: www.starvault.se

 

Denna information är sådan information som Star Vault AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2018.

 

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget utvecklar onlinespel, Mortal Online inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG) samt enklare spel Kitten´d och Mortal Royale.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar