Pressinbjudan: SGI hjälper Vitryssland hitta och sanera dolda miljöhot

Linköping den 17/8 2011

Vitryssland är ett land med många svårt förorenade områden från Sovjettiden. Statens geotekniska institut, SGI hjälper därför i ett utvecklingsprojekt det vitryska miljöministeriet att hitta och sanera de värsta områdena. Nu kommer en delegation vitryska experter till Linköping för att lära mer om kampen mot miljöhoten.

Besöket är ett led i ett tvåårigt samarbetsprojekt mellan SGI och miljöministeriet i Vitryssland. Projektet finansieras av SIDA, som prioriterar miljöinsatser i landet via Naturvårdsverket. Projektet går ut på att identifiera de värst förorenade områdena i Vitryssland och hur de ska saneras.

Det handlar bland annat om gamla sovjetiska militärbaser med oljeförorenad jord, äldre industriområden, bristfälliga soptippar och deponier med giftiga organiska bekämpningsmedel som till exempel DDT.

– Projektet omfattar två delar, säger projektledaren, miljögeotekniker Maria Carling. En del handlar om att föreslå förbättringar i det vitryska regelverket när det gäller förorenad mark. Den andra delen om hur man kan identifiera omfattningen av föroreningarna, göra riskbedömningar och prioritera vilka områden som behöver saneras först.

Studiebesöket i Linköping omfattar bland annat föreläsningar och besök i SGI:s miljöforskningslabo-ratorium. Länsstyrelsen i Östergötland deltar också i projektet.

Välkomna till en pressträff där svenska och vitryska miljöexperter berättar om det gemensamma arbetet mot miljöhoten i Vitryssland.

Tid: Fredagen den 19 augusti, kl 11.00

Samling: SGI:s reception, Olaus Magnus väg 35, Linköping (södra delen av Campus Valla)

 

Välkomna!

För mera information: kontakta miljögeotekniker Maria Carling tel 013-20 18 26
eller informationsansvarig Per Samuelson tel 013-20 18 32

Om Statens geotekniska institut
SGI är en myndighet och forskningsinstitut med ett övergripande ansvar för de geotekniska och miljögeotekniska frågorna i Sverige. Vår verksamhet bygger på ett nära samspel mellan myndighetsutövning, forskning, rådgivning och information inom olika former av markanvändning och byggande. På senare år har vi arbetat mycket med klimatförändring och dess inverkan på släntstabilitet, föroreningsspridning, erosion och översvämningar. Vi är totalt cirka 90 personer med huvudkontor i Linköping och regionkontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Taggar:

Dokument & länkar