Framtidens institutionsvård. Vad har vi lärt och hur påverkar forskningen den sociala ungdomsvården?

Statens institutionsstyrelse, SiS, bjuder in till seminarium i Almedalen

Vad krävs av framtidens institutionsvård för unga? Vad har vi lärt av forskningen? Multifunktionell behandling är en unik behandlingsmodell för unga i åldrarna 14-18 år med allvarliga beteendeproblem. Socialstyrelsens utvärdering visar att det är en modell som fungerar och som är kostnadseffektiv.

Tisdag 4/7 2017 13:50 - 14:30, Gotlands konstmuseum på S:t Hansgatan 21 i Visby

Medverkande:

Marie Frendin, Psykolog, Statens institutionsstyrelse

Celilia Andrée Löfholm, Forskningsledare, Statens institutionsstyrelse

Kent Ehliasson, Generaldirektör, Statens institutionsstyrelse

SiS möter du på Barnrättstorget, som är ett samarrangemang mellan myndigheter och organisationer som på något sätt arbetar med stöd till barn och unga och att bevaka deras rättigheter i samhället.

Seminariet hålls i Gotlands konstmuseum på S:t Hansgatan 21 i Visby.

Välkomna!

Om oss

SiS, Statens institutionsstyrelse, är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård. Vi behandlar ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.Myndigheten har 23 särskilda ungdomshem med drygt 700 platser och elva LVM-hem med knappt 400 platser för vård av vuxna missbrukare. Institutionerna är placerade över hela landet. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Chef för myndigheten är generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.SiS hör till socialdepartementets verksamhetsområde.

Prenumerera