Järnvägsmuseet och de transporthistoriska samlingarna del av Statens maritima museer

Den 1 januari inordnades de transporthistoriska samlingarna i Statens maritima museer. Samlingarna består av Järnvägsmuseet i Gävle, en väghistorisk samling samt en flyghistorisk samling och har tidigare hört till Trafikverket.

Statens maritima museer ansvarar sedan tidigare för det maritima kulturarvet och får genom inordnandet även ansvar för det transporthistoriska kulturarvet.

- Statens maritima museer har nu också ett fjärde museum, fler samlingar samt nya medarbetare med ny kunskap och kompetens. Vi må ha verkat inom lite olika områden tidigare men vi har också mycket gemensamt, bland annat forskning och samverkan med civilsamhället. Vi kommer kunna lära av varandra och vi blir nu också representerade i fler delar av landet, säger Leif Grundberg, överintendent vid Statens maritima museer.

I samlingarna ingår cirka 300 järnvägsfordon, ett hundratal vägmaskiner och ett femtiotal flygplan.

Inordnandet har skett på uppdrag av regeringen.

För mer information

Leif Grundberg, överintendent, telefon 08-51954979, e-post leif.grundberg@maritima.se
Robert Sjöö, museichef Järnvägsmuseet, telefon 026-4551454, e-post robert.sjoo@maritima.se
Maria Skuldt, kommunikatör, telefon 08-51955849, e-post maria.skuldt@maritima.se

Taggar:

Om oss

Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) är en statlig myndighet som bevarar, utvecklar och ökar kunskapen om det maritima och transporthistoriska kulturarvet. SMTM driver Marinmuseum i Karlskrona, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet i Stockholm samt Järnvägsmuseet i Gävle. Verksamheten ska vidga människors världsbild och vara en angelägenhet för alla i samhället. Vid SMTM arbetar cirka 210 personer.

Prenumerera

Media

Media