Reformer nödvändiga för stärkt vägledning

Arbetsförmedlingens vägledning måste reformeras och stärkas för att kunna bidra till en väl fungerande arbetsmarknad.
Det bedömer Arbetsmarknadsutredningen som i dag överlämnar delbetänkandet ”Vägledning för framtidens arbetsmarknad” till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

 

Arbetsmarknadsutredningen ska enligt sitt direktiv analysera och föreslå hur Arbetsförmedlingens vägledning kan stärkas och samspela med annan vägledning.
I sitt delbetänkande föreslår Arbetsmarknadsutredningen en rad åtgärder som gör det lättare för varje individ att hitta vägen in på arbetsmarknaden och utvecklas i takt med förändringar samt för arbetsgivare att hitta rätt kompetens.
Sammantaget kan reformerna bidra både till ökad rörlighet på arbetsmarknaden och en högre nivå på sysselsättningen.

Arbetsmarknadsutredningen föreslår att:
 

  • en digital plattform för livslång vägledning inrättas och drivs av flera myndigheter i samverkan. Utifrån arbetsmarknadens behov ska plattformen möta individers behov av information inför val av studier och arbete.
  • Arbetsförmedlingen ges i uppdrag att ta fram en genomförandeplan för hur myndigheten avser att organisera, kvalitetssäkra och följa upp den vägledning som ges av myndigheten själv eller av andra på uppdrag av AF.
  • Arbetsförmedlingen ges i uppdrag att utveckla metoder för hur vägledningsinsatser ska kunna utvärderas.
  • Arbetsförmedlingen stärker och följer upp sin samverkan med folkbildningen och den kommunala vuxenutbildningen för att samhällets samlade vägledning ska fungera tillfredställande

- Arbetsförmedlingens vägledning har under lång tid varit eftersatt. Med de åtgärder vi föreslår har myndighetens vägledning möjlighet att uppnå sitt syfte. En väl fungerande väg skapas för att komma in på arbetsmarknaden, för att kunna behålla jobbet och för att kunna få ett nytt, säger Cecilia Fahlberg, Arbetsmarknadsutredningens särskilda utredare.

Enligt sitt direktiv har Arbetsmarknadsutredningen i delbetänkandet också kartlagt samspelet och ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna i arbetsmarknadspolitiken. Utredningen konstaterar i denna del att det är av avgörande betydelse att tydliggöra Arbetsförmedlingens och kommunernas uppdrag.
Arbetsmarknadsutredningens uppdrag ska slutredovisas senast den 31 januari 2019.

Louise Gerdemo Holmgren
Kommunikationsstrateg, Arbetsmarknadsutredningen (2016:03)
Telefon 070-549 79 78      
louise.gerdemo.holmgren@regeringskansliet.se
                     

Taggar:

Prenumerera