Unga vuxna med aktivitetsersättning - risk för suicidförsök och suicid

I dag publicerar den parlamentariska socialförsäkringsutredningens rapporten Unga vuxna med aktivitetsersättning – risk för suicidförsök och suicid. Rapporten är skriven av Ulf Jonsson, Ellenor Mittendorfer-Rutz, Linnea Kjeldgård och Kristina Alexanderson, Sektionen för försäkringsmedicin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Flera rapporter har diskuterat de senaste decenniernas ökning av antalet unga vuxna med aktivitetsersättning. Ökningen har främst skett i psykiska diagnoser.

I denna rapport var syftet att få ökad kunskap om risken för suicidalt beteende bland unga vuxna med aktivitetsersättning i åldrarna 19-23 och om det går att se några förändringar över tid. Suicidalt beteende är ett allvarligt tecken på psykisk ohälsa. Studien är den första i sitt slag i Sverige.

Rapporten visar att riskerna för suicidalt beteende är högre bland unga vuxna med aktivitetsersättning än bland andra unga vuxna i samma ålder, dvs 19-23 år. Skillnaden kvarstår över tid trots att antalet unga vuxna med aktivitetsersättning mer än fördubblats mellan åren 1995-2005. Detta bör ses mot bakgrund av att suicidtalen har minskat i samtliga andra åldersgrupper i Sverige, förutom bland just unga vuxna.

Författarna konstaterar att unga vuxna med aktivitetsersättning löper förhöjd risk för suicidalt beteende, vilket visar på ett stort behov av bättre preventiva insatser i form av regelbundna uppföljningar och individualiserade handlingsplaner.

Rapporten är den trettonde i den parlamentariska socialförsäkrings­utredningens underlagsrapportserie och finns att ladda ner eller beställas gratis på: www.psfu.se

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen ska enligt regeringens direktiv se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Kommittén ska överväga förändringar som ska leda till mer hållbara sjuk- och arbetslöshets­försäkringar. Med syfte att inbjuda till bred debatt och för att skapa ett mångfacetterat underlag inför kommitténs betänkanden har en rad underlagsrapporter beställts från forskare, myndigheter och andra aktörer med kunskaper om sjuk- och arbetslöshets­försäkringarna. Analyser, slutsatser och rekommendationer i dessa underlagsrapporter står för respektive författare och delas nödvändigtvis inte av den parlamentariska kommittén

Kontakt:

Kristina Alexanderson

Karolinska Institutet

070-216 20 99

Ulf Jonsson

Karolinska Institutet

08-412 32 22

Irene Wennemo

Huvudsekreterare

S 2010:4

08-405 83 78

070-665 38 25

Prenumerera

Dokument & länkar