Fler småhus värms med biobränsle än med olja

För första gången i modern tid är uppvärmning av svenska småhus med biobränsle vanligare än oljeuppvärmning. Drygt nio procent av Sveriges totalt 1,8 miljoner småhus värms nu med enbart biobränsle, enligt ny statistik från SCB. Andelen oljeuppvärmda småhus uppgår till knappt nio procent.

– När el- och oljepriserna stiger har pellets blivit ett billigt uppvärmningsalternativ och mest ökar försäljningen till småhus, säger Ulf Svahn, informationsdirektör på Statoil. Användningen av pellets som värmekälla är dessutom väldigt miljövänligt då det inte bidrar till växthuseffekten. En tydlig trend under de senaste trettio åren har varit en kraftig minskning av oljeanvändningen, samtidigt som användningen av el och biobränslen som värmekälla har ökat. Vid sidan av pellets räknas även ved samt flis och spån som biobränslen. – Pelletseldning är ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt att minska höga värmekostnader. Det är dessutom enklare att elda med pellets än många tror, säger Ulf Svahn. Försäljningen av pellets ökar kraftigt. Under helåret 2003 såldes totalt 1,1 miljoner ton pellets, en ökning med 25 procent jämfört med 2002 enligt Pelletsindustrins Riksförbund. Mer än 70 procent används inom industrier och värmeverk. Småhusens pelletsanvändning ökar snabbast och har femdubblats under den senaste femårsperioden. Statoil har sedan 1999 arbetat med utveckling och försäljning av pellets som ett uppvärmningsalternativ och har en marknadsandel på den svenska pelletsmarknaden på närmare tio procent. För ytterligare information, kontakta: Ulf Svahn, informationsdirektör Statoil: 08-429 61 91, 070-429 61 91 eller ulf.svahn@statoil.com Vivianne Habra, informatör Statoil: 08-429 64 18, 070-429 64 18 eller vivianne.habra@statoil.com

Om oss

Statoil Fuel & Retail Sverige AB är ett av Sveriges ledande drivmedelsbolag och ett indirekt dotterbolag till Couch Tard Luxembourg som i sin tur är ett helägt dotterbolag till Alimentation Couche-Tard Inc. I den svenska verksamheten ingår cirka 700 drivmedelsstationer anpassade för både personbilar och tung trafik. Verksamheten består av utveckling, försäljning och distribution av bensin, fordonsgas, diesel och E85. Vårt nät av fullservicestationer finns över hela landet och erbjuder, förutom drivmedel, service, kunskap, fräsch och näringsriktig mat på vägen, gott kaffe på nymalda bönor som är ekologiskt och Fairtrade-märkt, biluthyrning, biltvätt och spolarvätska på pump. För mer information om Statoil Fuel & Retail Sverige AB.

Dokument & länkar