Kommentus väljer Statoils eldningsolja

Statoil har valts som huvudleverantör av eldningsolja i en samordnad upphandling som Kommentus har genomfört för 230 av Sveriges kommunala och landstingskommunala verksamheter. Den totala volymen beräknas uppgå till 70 000 kubikmeter per år. Genom avtalet ökar Statoil sin marknadsandel på eldningsolja till 17 procent.

– Det är glädjande att Kommentus uppdragsgivare valt Statoil som leverantör. Det är ett gott bevis att få ett så stort kontrakt på en pressad marknad, säger Per Staffansson, försäljningschef Energi & Värme. Med start den 1 januari 2005 kommer Statoil att vara huvudleverantör av eldningsolja till 230 av Kommentus ca 350 upphandlande enheter med cirka 4 000 leveransplatser över hela Sverige. Avtalet löper i första hand under tre års tid. Årsvolymen uppgår till 70 000 kubikmeter, vilket blir Statoils i särklass enskilt största uppdrag. Avtalet innebär att Statoil ökar sin marknadsandel på eldningsolja från 14 till 17 procent. – Kommentus uppgift är att genom bland annat samordnade upphandlingar få bästa möjliga villkor för Sveriges kommunala och landstingskommunala verksamheter. Avtalet med Statoil är ett led i vårt arbete att pressa kostnaderna samt bibehålla hög kvalitet, säger Ulf Hanell på Kommentus. Kommentus övergripande målsättning är att skapa kommunnytta. Huvuduppgiften är att bistå i första hand Sveriges kommunala och landstingskommunala verksamheter med upphandlingstjänster. Uppdragsgivarna återfinns inom hela den offentliga sektorn men huvudsakligen bland landets kommuner. För ytterligare information, kontakta: Per Staffansson, försäljningschef Svenska Statoil: 08-429 65 69, 070-429 65 69, per.staffansson@statoil.com Ulf Hanell, Kommentus Gruppen: 08-709 59 62, ulf.hanell@kommentus.se Vivianne Habra, informatör Statoil: 08-429 64 18, 070-429 64 18, vivianne.habra@statoil.com

Om oss

Statoil Fuel & Retail Sverige AB är ett av Sveriges ledande drivmedelsbolag och ett indirekt dotterbolag till Couch Tard Luxembourg som i sin tur är ett helägt dotterbolag till Alimentation Couche-Tard Inc. I den svenska verksamheten ingår cirka 700 drivmedelsstationer anpassade för både personbilar och tung trafik. Verksamheten består av utveckling, försäljning och distribution av bensin, fordonsgas, diesel och E85. Vårt nät av fullservicestationer finns över hela landet och erbjuder, förutom drivmedel, service, kunskap, fräsch och näringsriktig mat på vägen, gott kaffe på nymalda bönor som är ekologiskt och Fairtrade-märkt, biluthyrning, biltvätt och spolarvätska på pump. För mer information om Statoil Fuel & Retail Sverige AB.

Dokument & länkar