Statoil slutar sälja elektricitet i Sverige

Statoil slutar sälja elektricitet i Sverige Statoil har beslutat att upphöra med all elförsäljning från årsskiftet 2001/2002. Orsaken är att de storleks- och lönsamhetsmål som sattes upp när Statoil gick in på elmarknaden i Sverige, inte uppnåtts. Det står klart att den administrativa komplexiteten i elaffären har underskattats. Att växa så kraftigt som Statoil gjort på kort tid på en nyligen avreglerad marknad har medfört betydligt högre kostnader och lägre lönsamhet än förväntat. För att säkerställa att de kunder som valt Statoil även i fortsättningen får konkurrenskraftiga priser och en god kundservice, har Statoil sedan en tid sökt en lösning. -Mot denna bakgrund är vi glada över att den 1 januari 2002 kunna överföra verksamheten till Öresundkraft. Vår uppfattning är att de har den storlek som krävs för att vara en effektiv elleverantör på kort och lång sikt, säger Håkan Svanberg, försäljningsdirektör Elektricitet, Statoil. Vi beklagar att Statoil inte kan fullfölja sin satsning på elmarknaden, men är ändå nöjda med att ha gått i spetsen för en avreglering av elmarknaden som gynnar Sveriges elkunder, fortsätter Svanberg. Det finns ytterligare skäl till att affären med Öresundskraft är positiv. Både Statoil och Öresundskraft är aktiva aktörer på naturgasmarknaden. Denna marknad genomgår, enligt EU-direktiv, en avreglering som skall vara genomförd senast hösten 2005. Parterna är överens om att aktivt se över möjligheterna till ett närmare samarbete på den svenska naturgasmarknaden. -Vi ser det som mycket positivt att Öresundskraft nu fått möjlighet att ta över Statoils elkunder, men beklagar naturligtvis att Statoil genom detta lämnar elmarknaden, säger Anders Mathiasson, marknadschef Öresundskraft. Vi kommer självklart att erbjuda kunderna samma goda service som tidigare och ser detta som en naturlig del i vår fortsatta expansion på elmarknaden, avslutar Mathiasson. För mer information kontakta: Håkan Svanberg, försäljningsdirektör Elektricitet, Statoil Tfn: 08-429 61 99, 070-660 72 72 E-post: hakan.svanberg@statoil.com Anders Mathiasson, marknadschef, Öresundskraft Tfn: 042-490 32 65, 070-418 32 65 E-post: anders.mathiasson@oresundskraft.se Ylva Swenzén, informationschef, Statoil Tfn: 08-429 62 70, 070-429 62 70 E-post: ylva.swenzen@statoil.com Svenska Statoil är ett av Sveriges äldsta energibolag med traditioner från 1860-talet. Verksamheten består av försäljning och distribution av bensin, diesel, eldningsolja, energilösningar, gasol, flygbränsle, smörjolja och pellets till företag och privatpersoner. Under 2000 hade Svenska Statoil i medeltal 492 anställda och en bruttoförsäljning som uppgick till 15,8 miljarder kronor. För mer information om Svenska Statoil, se www.statoil.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT00150/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT00150/bit0001.pdf

Om oss

Statoil Fuel & Retail Sverige AB är ett av Sveriges ledande drivmedelsbolag och ett indirekt dotterbolag till Couch Tard Luxembourg som i sin tur är ett helägt dotterbolag till Alimentation Couche-Tard Inc. I den svenska verksamheten ingår cirka 700 drivmedelsstationer anpassade för både personbilar och tung trafik. Verksamheten består av utveckling, försäljning och distribution av bensin, fordonsgas, diesel och E85. Vårt nät av fullservicestationer finns över hela landet och erbjuder, förutom drivmedel, service, kunskap, fräsch och näringsriktig mat på vägen, gott kaffe på nymalda bönor som är ekologiskt och Fairtrade-märkt, biluthyrning, biltvätt och spolarvätska på pump. För mer information om Statoil Fuel & Retail Sverige AB.

Dokument & länkar