Trafikskadorna minskade med 48 procent

Statoils nya trafiksäkerhetspolicy visar på goda resultat. Sedan starten för ett år sedan har Statoil lyckats vända en negativ utveckling. Trafikskadorna har minskat med 48 procent och drivmedelsförbrukningen har minskat med 2,5 procent.

– Säkerhet är ett viktigt område inom Statoil. Ett mångårigt arbete börjar nu ge resultat, säger Michael Sandberg, HMS-chef på Statoil. Trafiksäkerhetspolicyn infördes under hösten 2003 för att minimera antalet incidenter i trafiken. Det totala antalet skador för har under det första året minskat med 48 procent och de skador som Statoil vållat har minskat med 57 procent. Inga allvarliga olyckor har inträffat under denna period. Drivmedelsbesparingen, med ett mål för 2004 på 2,0 procent, ligger till och med november på 2,5 procent. – ¬Vi har hela tiden haft ett tätt samarbete med Vägverket som vi även har genomfört utbildningar med, säger Michael Sandberg. Inför att Södra länken öppnades i oktober så utbildade vi i trafiksäkerhet kryddat med att köra tankbil i tunnel. – Statoil har genomfört ett imponerande arbete och förankrat trafiksäkerhetspolicyn på ett bra sätt. Trafiksäkerheten är ett gemensamt ansvar för alla aktörer, säger Ylva Persson, projektledare Vägverket region Skåne. Trafiksäkerhetspolicyn gäller för samtliga chaufförer som kör för Statoil. Under året som gått har anställda och externa åkare engagerats. Påminnelser har gått ut, det har skrivits om policyn internt och återkoppling har getts regelbundet. För ytterligare information, kontakta: Michael Sandberg, HMS-chef Svenska Statoil: 08-429 63 02, 070-429 63 02, michael.sandberg@statoil.com Ylva Persson, projektledare Vägverket region Skåne: 044-19 51 79, 070-62 95 179, ylva.persson@vv.se Vivianne Habra, informatör Statoil: 08-429 64 18, 070-429 64 18, vivianne.habra@statoil.com

Om oss

Statoil Fuel & Retail Sverige AB är ett av Sveriges ledande drivmedelsbolag och ett indirekt dotterbolag till Couch Tard Luxembourg som i sin tur är ett helägt dotterbolag till Alimentation Couche-Tard Inc. I den svenska verksamheten ingår cirka 700 drivmedelsstationer anpassade för både personbilar och tung trafik. Verksamheten består av utveckling, försäljning och distribution av bensin, fordonsgas, diesel och E85. Vårt nät av fullservicestationer finns över hela landet och erbjuder, förutom drivmedel, service, kunskap, fräsch och näringsriktig mat på vägen, gott kaffe på nymalda bönor som är ekologiskt och Fairtrade-märkt, biluthyrning, biltvätt och spolarvätska på pump. För mer information om Statoil Fuel & Retail Sverige AB.

Dokument & länkar