Varannan svensk är beredd betala mer för miljövänlig uppvärmning

48 procent av svenskarna är beredda att betala mer för att få miljövänligare uppvärmning. Mest positiva är kvinnor och yngre personer, enligt en ny Sifoundersökning beställd av Statoil.

– Det är glädjande att så många är angelägna om att få miljövänligare uppvärmning. Unga personer är allra mest positiva, säger Ulf Svahn, informationsdirektör på Statoil. Statistik från Pelletsindustrins Riksförbund visar att pelletsmarknaden i Sverige växer. Under helåret 2003 såldes totalt 1,1 miljoner ton pellets, vilket är en ökning med 25 procent jämfört med 2002. Mer än 70 procent används inom industrier och värmeverk, men småhusens pelletsanvändning ökar snabbast och har femdubblats under den senaste femårsperioden. – Pelletseldning är ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt att minska höga värmekostnader. Det är dessutom enklare att elda med pellets än många tror, säger Ulf Svahn. Statoil säljer även Templus Nova, som är en miljövänligare villaolja, i delar av landet. Templus Nova motverkar sotbildning i oljepannan, vilket sänker oljeförbrukningen och minskar koldioxidutsläppen. Templus Nova är 175 kronor dyrare per kubikmeter, jämfört med vanlig villaolja. Under 2003 värmdes drygt nio procent av Sveriges cirka 1,8 miljoner småhus med enbart biobränsle, enligt SCB. Knappt nio procent av småhusen värmdes med olja under 2003. En tydlig trend under de senaste trettio åren har varit en kraftig minskning av oljeanvändningen, samtidigt som användningen av el och biobränslen som värmekälla har ökat. Sifoundersökningen är baserad på telefonintervjuer av 1 000 personer under perioden 10-16 november 2004. Följande fråga ställdes: ”Är du beredd att betala något extra för att få miljövänligare uppvärmning, genom exempelvis miljövänligare villaolja, miljömärkt el eller biobränsle?” Svarsandelarna blev som följer: Ja, absolut: 11 procent; Ja: 37 procent; Nej: 30 procent; Nej, absolut inte: 8 procent; Har redan miljövänlig uppvärmning: 5 procent; Tveksam, vet ej: 8 procent. För ytterligare information, kontakta: Ulf Svahn, informationsdirektör Statoil: 08-429 61 91, 070-429 61 91 eller ulf.svahn@statoil.com Vivianne Habra, informatör Statoil: 08-429 64 18, 070-429 64 18 eller vivianne.habra@statoil.com

Om oss

Statoil Fuel & Retail Sverige AB är ett av Sveriges ledande drivmedelsbolag och ett indirekt dotterbolag till Couch Tard Luxembourg som i sin tur är ett helägt dotterbolag till Alimentation Couche-Tard Inc. I den svenska verksamheten ingår cirka 700 drivmedelsstationer anpassade för både personbilar och tung trafik. Verksamheten består av utveckling, försäljning och distribution av bensin, fordonsgas, diesel och E85. Vårt nät av fullservicestationer finns över hela landet och erbjuder, förutom drivmedel, service, kunskap, fräsch och näringsriktig mat på vägen, gott kaffe på nymalda bönor som är ekologiskt och Fairtrade-märkt, biluthyrning, biltvätt och spolarvätska på pump. För mer information om Statoil Fuel & Retail Sverige AB.

Dokument & länkar