Aktiva rasister kan uteslutas ur ST

Aktiva rasister kan uteslutas ur ST Statstjänstemannaförbundet har som första fackliga organisation antagit särskilda riktlinjer för hur förbundet ska agera gentemot medlemmar som begår rasistiska handlingar. Det är oförenligt med medlemskap i ST att aktivt delta i rasistiska aktioner. Det slår förbundets nya riktlinjer fast. Ett stöd för denna inställning finns i Statstjänstemannaförbundets stadgar: Enligt ST:s målsättningsparagraf ska förbundet verksamhet "genomsyras av humanismens och demokratins idéer, där människovärdet är okränkbart och alla människor lika värda". Vidare sägs i stadgarna att en medlem "som uppenbarligen kränker förbundets anseende eller motverkar dess syften (...) kan uteslutas ur förbundet av förbundsstyrelsen". - Det är en fråga om trovärdighet, säger ST:s ordförande Annette Carnhede. Om vi menar allvar med ställningstagandena i våra stadgar kan vi inte i våra egna led ha personer som förföljer andra människor på grund av etniskt ursprung. Rasismen är en form av terrorism. ST:s förbundsstyrelse kommer, om frågan aktualiseras, att noggrant utreda och pröva uteslutning i varje enskilt fall. Man ska alltid samtala med den medlem det gäller. Om de handlingar medlemmen begått bedöms har skadat förbundet finns en grund för uteslutning. Medlemmen ska dock få chans att ta avstånd från sina rasistiska handlingar, och ska erbjudas att genomgå särskilda program till stöd för att utveckla och stärka demokratiska värderingar. Om medlemmen i fråga är förtroendevald inom förbundet, gäller dessutom villkoret att hon/han omedelbart måste lämna sin förtroendepost. Den medlem som inte accepterar dessa villkor utesluts ur förbundet. - Det är viktigt att erbjuda en väg tillbaka in i den demokratiska gemenskapen, säger Annette Carnhede. Då kan vi också bidra till att isolera den hårda kärnan, som är ganska liten, i de rasistiska och nazistiska rörelserna. ST:s riktlinjer kan hämtas hem på ST:s hemsida www.stmf.se För ytterligare information kontakta Annette Carnhede, 070-641 12 15 förbundsordförande ST Ann Dahlin, 08-790 51 64, pressekreterare ST 070-564 5164 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT01030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT01030/bit0002.pdf

Dokument & länkar