Arbetsgivarverket blåser till strid i avtalsrörelsen

Arbetsgivarverket blåser till strid i avtalsrörelsen Arbetsgivarverket blåser till strid i avtalsrörelsen genom sitt förslag på ett nytt statligt pensionssystem och stora försämringar i det statliga trygghetsavtalet. Förslaget på ett nytt pensionssystem handlar bland annat om lägre pensionsnivåer och höjd pensionsålder för flera grupper, till exempel officerare, poliser och flygtrafikledare. OFR säger nej till försämringarna och anser att pensionsförhandlingarna ska föras utanför avtalsrörelsen. I det statliga trygghetsavtalet vill Arbetsgivarverket halvera uppsägningstiden samtidigt som staten aviserar uppemot 3000 uppsägningar inom statsförvaltningen. Detta trots att regeringen ska utreda om inte det statliga trygghetssystemet ska vara mönsterbildande för de delar av arbetsmarknaden som saknar trygghetssystem. OFR avvisar förslaget med försämringar i Trygghetsavtalet - Genom att lyfta in så viktiga frågor i avtalsrörelsen och dessutom föreslå så stora försämringar blåser Arbetsgivarverket till strid i avtalsförhandlingarna, säger förhandlingscheferna i de statliga förbundsområdena inom OFR, Offentliganställdas Förhandlingsråd som organiserar 120 000 statstjänstemän. - I övrigt hänvisas till de yrkandet som OFR/S,P,O idag överlämnade till Arbetsgivarverket. Yrkandet finns på OFRs hemsida, www.ofr.a.se. För ytterligare kommentarer kontakta Johan Tengblad, förhandlingschef ST, tfn 070-579 52 17 Christer Spjut, förhandlingschef Polisförbundet, tfn 070-578 17 04 Arne Söderberg, förhandlingschef Officersförbundet, tfn 070-580 51 03 Offentliganställdas Förhandlingsråd ADRESS Linnégatan 10, BOX 5260, 10246 Stockholm TELEFON 08-782 93 50, TELEFAX 08-782 97 62 E-POST ofr@ofr.a.se, HEMSIDA www.ofr.a.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/19/20010119BIT00810/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/19/20010119BIT00810/bit0002.pdf

Dokument & länkar