Bättre lönesättning i staten

Statstjänstemannaförbundets inriktning i avtalsrörelsen 2002 Bättre lönesättning i staten - Det måste till krafttag för att få lönesättningen inom staten att fungera! det betonar STs förhandlingsråd inför nästa års avtalsrörelse. - Förtroendet för den långtgående decentraliseringen av lönebildning inom staten sviktar. Den individuella lönesättningen måste fås att fungera, annars tvingas vi att mot vår vilja återgå till mer centraliserade förhandlingar inom staten, säger förbundsordförande Annette Carnhede. - Ett annat minimikrav i avtalet är att staten lever upp till jämställdhetslagen. Det borde vara en självklarhet att den som stiftar lagar är ett föredöme när det gäller efterlevnaden, fortsätter hon. Statstjänstemännen har ett ettårigt avtal och ställer nu krav inför nästa års avtalsrörelse. ST vill fullfölja den långsiktiga inriktning som finns i årets avtal, men det förutsätter att de lokala arbetsgivarna lever upp till innebörden av det centrala avtalet. Den lokala lönebildningen och den individuella lönesättningen måste ges bättre förutsättningar att fungera. Det gäller också redan avtalade åtaganden inom arbetsmiljöområdet. - De flesta myndigheter lever inte upp till jämställdhetslagens krav - det har vi fått belyst i media i dagarna. Att jämställdhetslagen följs är givetvis en förutsättning i nuvarande centrala avtal, säger Annette Carnhede. Därför kräver ST att parterna på myndighetsnivå ska komma överens - innan de centrala förhandlingarna slutförs - om förutsättningar för och inflytande över lokal lönesättning, inklusive kartläggning m m enligt jämställdhetslagen och åtgärder inom arbetsmiljöområdet. ST är det största av de åtta fackförbund som organiserar statligt anställda och finns inom OFR (Offentliganställdas förhandlingsråd). Dessa ska lägga ett gemensamt yrkande i mitten av januari inför avtalsrörelsen 2002. För mer information, välkommen att kontakta: Annette Carnhede, förbundsordförande, tel 070-641 12 15 Johan Tengblad, förhandlingschef, tel 070-579 52 17 Lena Gennemark, pressekreterare, tel 070-314 52 73 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/22/20011122BIT01040/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/22/20011122BIT01040/bit0001.pdf

Dokument & länkar