Fackligt rättsskydd för tåganställdas friresor

Fackligt rättsskydd för tåganställdas friresor LO-TCOs rättsskydd går nu in och hjälper facken att driva målet om de tåganställdas rätt till friresor. I juni i år lämnade ST in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen i ett ärende mot staten genom Arbetsgivarverket. ST yrkade att Arbetsdomstolen ska fastställa att staten är skyldig att erbjuda medlemmarna vid SJ och Banverket fria resor genom s k privatresekort. Dessutom krävde ST skadestånd till var och en av de ca 500 medlemmarna. STs jurist Gunilla Ejefors Lublin: - Det gläder oss att LO-TCOs rättsskydd ger rätt dignitet åt frågan. Rätten till friresor är en anställningsförmån som arbetsgivaren inte ensidigt kan dra in. Vi anser att den har blivit en del av det enskilda anställningsavtalet. Bakgrund Anställda vid SJ har i en förordning från 1908 haft möjlighet till fria resor på tåg inom Sverige. Förmånen har även gällt de anställdas familjemedlemmar och de anställda som gick över till Banverket 1988. Den 31 december 2000 drogs förmånen in, men förlängdes fram till den 30 juni 2001. ST har i förhandlingar med Arbetsgivarverket yrkat att de ca 500 medlemmar som är anställda vid SJ och Banverket ska få tillbaka denna förmån. Förhandlingarna slutade dock i oenighet den 5 juni i år. För mer information, välkommen att kontakta: Gunilla Ejefors Lublin, STs jurist, tel 070-510 51 53 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/27/20020927BIT00580/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/27/20020927BIT00580/wkr0002.pdf

Dokument & länkar