Förlikning för STs medlemmar på Posten

Report this content

Förlikning för STs medlemmar på Posten ST har uppnått förlikning för de två medlemmar som avskedats från Posten efter anklagelser om sexuella trakasserier. I december 2001 stämde ST Posten inför Arbetsdomstolen eftersom de två männen inte fått en objektiv prövning. STs jurist Gunilla Ejefors Lublin är nöjd. - De två medlemmarna har accepterat förlikningen och ur STs perspektiv är förlikningen en framgång. Självklart tar ST helt avstånd från sexuella trakasserier. Samtidigt har varje medlem rätt till en saklig prövning. Det måste finnas saklig grund för uppsägning, och alla parter måste ges tillfälle att komma till tals. Så har inte skett i det här fallet. - Generellt kan vi säga att jargongen har varit opassande på den berörda arbetsplatsen. Ytterst visar det på bristande ledning från Postens sida. De policies och rutiner som är framtagna för sådana här situationer måste tillämpas i praktiken. Att bara ha dem på papper räcker inte. För mer information, välkommen att kontakta: Gunilla Ejefors Lublin, STs jurist, tel 070-510 51 53 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/01/20020930BIT01010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/01/20020930BIT01010/wkr0002.pdf

Dokument & länkar