Förvriden syn på folkhälsan farlig!

Report this content

Förvriden syn på folkhälsan farlig! - Det är mycket märkligt och oroväckande att socialminister Ingela Thalén anammar en förvriden syn på vad ohälsa är! säger Annette Carnhede, ordförande i ST. Igår presenterade Riksförsäkringsverkets generaldirektör Anna Hedborg utredningen "Analys av hälsa och arbete". Enligt utredningen har inte folkhälsan försämrats på senare år - men i samma andetag säger utredningen att den psykiska ohälsan har ökat. - Menar Anna Hedborg och Ingela Thalén att psykisk ohälsa inte är lika allvarlig som fysisk ohälsa? undrar Annette Carnhede. - Att ha utgångspunkten i att det råder fel syn på rätten till sjukskrivning när man är sjuk måste vara oerhört kränkande för dem som är sjuka och inte kan jobba. Dessutom omyndighetsförklarar utredningen ett antal professioner i sjukförsäkrings- och arbetsmarknadssystemet, läkarkåren och övrig vårdpersonal. - Att skylla på individen när man i samma andetag säger att arbetsförhållandena är mer pressade än tidigare går inte ihop. Ska den enskilda anställda lastas för att arbetsgivaren väljer anorektiska organisationer som ska producera och prestera lika mycket eller till och med mer än tidigare, i synnerhet i offentlig sektor? Den människosynen är skrämmande. - Utredningen har rätt i att rehabiliteringsinsatserna måste förbättras och vässas avsevärt. Samhällets grundsyn ska givetvis vara att så många som möjligt ska kunna arbeta och ha ett stimulerande och utvecklande arbetsliv. En förutsättning för det är att det får finnas mer "luft" i organisationerna. Anorektiska organisationer gynnar varken samhälle eller arbetsgivare. - Av STs egen undersökning och flera andra rapporter vet vi att allt fler unga går in i väggen på grund av för hög arbetsbelastning. Fler är också de chefer som drabbas av ohälsa på grund av för hög arbetsbelastning, trots att de har utvecklande arbeten och högt eget inflytande över sin arbetssituation. Utredningens analys och slutsats är ytlig och felaktig, och det ändrade tonläget skrämmer oss. För mer information, välkommen att kontakta: Annette Carnhede, STs förbundsordförande, tel 070-641 12 15 Maj Frohm, ombudsman, tel 070-669 52 20 STs och SCBs undersökning av den psykosociala arbetsmiljön i statstjänsten 2001 finns att hämta på www.stmf.se (under rubriken "våra arbetsmiljöer") ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/07/20020807BIT00620/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/07/20020807BIT00620/wkr0002.pdf

Dokument & länkar