Inger Appelkvist årets inspirerande arbetsgivare

Inger Appelkvist årets inspirerande arbetsgivare STs årliga utmärkelse till en inspirerande arbetsgivare tilldelas i år Inger Appelkvist, kanslichef på Arbetsmiljöinspektionen i Malmö. "En mer lämplig kandidat synes oss svår att hitta." säger de fackliga företrädarna på Arbetsmiljöverket. - Inger Appelkvist har aktivt medverkat till att förbättra det sociala klimatet på arbetsplatsen. Trots gott betyg från medarbetarna, slår hon sig inte till ro utan försöker förbättra arbetsmiljön ytterligare. Det är föredömligt, och vi hoppas att det inspirerar fler arbetsgivare, säger Annette Carnhede, STs förbundsordförande. Motiveringen till utmärkelsen lyder: "Arbetsmiljöinspektionen i Malmö, under ledning av kanslichef Inger Appelkvist, är ett gott exempel inom svensk statsförvaltning. Inger Appelkvist har ett mål för sitt arbete. Målet är att förbättra och utveckla arbetsmiljön och arbetsklimatet. Viktiga inslag är medarbetarnas utveckling och delaktighet. Kompetenshöjning och utvecklande arbetsuppgifter är honnörsord. Ett sådant förhållningssätt stimulerar till aktivitet, kreativitet och effektivitet, vilket gagnar såväl anställda som verksamhet. Så möjliggörs STs vision om att alla medlemmar ska få del av det goda arbetet." Enligt medarbetarna har Inger Appelkvist ett glatt och öppet sinne och tar sig alltid tid att lyssna på personalen. Hennes förhållande till det fackliga arbetet upplevs som mycket positivt. För mer information, välkommen att kontakta: Annette Carnhede, förbundsordförande, tel 070-641 12 15 Göran Arebro, ordförande för STs avdelning "arbetsmiljö", tel 070-586 13 39 Inger Appelkvist, pristagare och kanslichef för Arbetsmiljöinspektionen i Malmö, tel 070-420 48 27 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/04/20020603BIT00470/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/04/20020603BIT00470/wkr0002.pdf

Dokument & länkar