Nytt pensionsavtal påförsäkringskassorna: NEJ till bud - ST vägrar acceptera att kvinnor ensamma tvingas betala nytt pen

Förhandlingar om nytt pensionsavtal inom försäkringskassorna NEJ till bud - ST vägrar acceptera att kvinnor ensamma tvingas betala nytt pensionsavtal - Vi kan inte på allvar tro att detta är arbetsgivarens definitiva slutbud! Vi vill fortsätta att förhandla, säger Annette Carnhede, ST:s förbundsordförande. För att 1 200 män ska få förbättrade villkor och för att alla ska få behålla nuvarande pensionsnivå, vill Försäkringskasseförbundet (FKF) och Arbetsgivarverket införa försämringar för 5 500 kvinnor. - Männen ska självklart få samma villkor och pensionsnivån ska behållas, men inte på bekostnad av kvinnorna, som i det här fallet för en gångs skull har bättre villkor! konstaterar Annette Carnhede. - Det talas aldrig om att män ska betala för kvinnors höjda löner. I det här fallet blir den direkta effekten att kvinnor tvingas betala mäns förbättrade pensionsvillkor, säger Siv Norlin, ordförande för ST inom försäkringskassorna. Bakgrund 1991 träffades ett nytt pensionsavtal för de anställda på landets försäkringskassor. Det ersatte ett avtal som gav kvinnor rätt att gå i pension vid 60-63 års ålder. Mäns pensionsålder var 65-66 år. Orsaken härrör från tiden då kvinnor hade avsevärt lägre löner, s k kvinnolöner. Än idag "leder" männen löneligan inom försäkringskassorna. Det nya pensionsavtalet 1991 försökte rätta till skillnaden i pensionsålder genom en övergångsbestämmelse för kvinnorna. Denna vill nu arbetsgivaren försämra i ett nytt, avgiftsbaserat pensionsavtal, i väsentliga delar överensstämmande med det nya avgiftsbaserade pensionsavtalet inom staten, PA 03. 2002 gjordes en anmälan till Jämo. Både Jämo:s och ST:s jurister anser att övergångsbestämmelsen är könsdiskriminerande. Jämo har gett parterna i uppdrag att ta bort könsdiskrimineringen i avtalet. Not: den 1 januari 2003 gick Försäkringsanställdas förbund (FF) och ST samman till ett förbund. För mer information, välkommen att kontakta: · Annette Carnhede, ST:s förbundsordförande, tel 070-641 12 15 · Siv Norlin, ordförande för ST inom försäkringskassorna, tel 070-662 12 93 · Lennart Engquist, förhandlande ombudsman, tel 070-681 19 23 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/16/20030514BIT00940/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/16/20030514BIT00940/wkr0002.pdf

Dokument & länkar