ST-stöd till ny tankesmedja

ST-stöd till ny tankesmedja Statstjänstemannaförbundet har beslutat att bidra till det nya idéinstitutet Agora, som syftar till att driva en radikal samhällsdebatt om välfärd, arbetsliv, internationalisering och värderingsgrunder. - Vi välkomnar tillkomsten av Agora, säger ST:s ordförande Annette Carnhede. Arbetsgivarorganisationerna har under lång tid försökt kväva den radikala debatten genom att lägga ned hundratals miljoner kronor på propaganda för ökade samhällsklyftor och egoistiska värderingar. Men i dag har människor genomskådat det nakna intresset bakom deras kampanjer, och många längtar nu efter en framtidsdebatt med andra förtecken. Idéinstitutet Agora är partipolitiskt obundet och har startats av föreningen Arena, som också har en tidskrift med samma namn. Tankesmedjan har flera förebilder i Storbritannien och USA, och ska i likhet med dessa såväl diskutera konkreta samhällsproblem som presentera utkast till lösningar. Forskare och andra kunniga personer kommer att delta i forskningsprojekt på olika områden. Det första stora projektet gäller frågan om privat kontra offentligt. Vidare kommer Agora att ge ut en skriftserie och en årsbok: "Arbete och välfärd". Agoras verksamhet stöds även av HTF och SKTF. - Det är bra att vi på detta sätt kan samla våra resurser. Det har våra motparter på arbetsgivarsidan varit ensamma om alldeles för länge, säger Annette Carnhede. För ytterligare information kontakta Annette Carnhede, förbundsordförande ST 070-641 12 15 Ann Dahlin, pressekreterare ST 08-790 51 64, 070-564 5164 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT00890/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT00890/bit0002.pdf

Dokument & länkar