Staten tvingar lönebidragsanställda till slavkontrakt

Report this content

Fack och arbetsgivare kräver besked av kulturministern Staten tvingar lönebidragsanställda till slavkontrakt - Staten måste sluta att lönediskriminera de arbetshandikappade - och ta ansvar för kulturpolitiken! kräver ST:s ordförande Annette Carnhede. Fack och arbetsgivare uppvaktar nu gemensamt Kulturdepartementet för att få till stånd förbättringar för de ca 2 100 personer som är anställda med så kallat lönebidrag inom staten, de flesta inom kultursektorn. En stor del av verksamheten inom kultursektorn sköts av anställda med lönebidrag. Det är oacceptabelt, anser ST. - Det är upprörande att staten utnyttjar de svagaste på arbetsmarknaden till skampriser. Staten ska ju vara ett föredöme som arbetsgivare - inte tvärtom! säger Björn Fernström, ordförande för fackavdelningen ST- Kultur. Bär upp kultur-Sverige Idag finns det verksamheter som helt eller till stora delar uppbärs av personer med lönebidrag. Att denna grupp ska lönediskrimineras är obegripligt, anser ST: - Arbetsuppgifterna är ju lika viktiga oavsett om de anställda uppbär lönebidrag eller inte! konstaterar Björn Fernström. Reallönesänkning sedan 1994 Sedan 1994 har lönebidragets tak på 13 700 kronor inte höjts med en enda krona. Effekten av detta har blivit att gruppen lönebidragsanställda konsekvent har drabbats av den största reallönesänkningen av alla på arbetsmarknaden. Många myndigheter anser sig inte ha råd att höja de lönebidragsanställdas löner. Verksamhetsanslagen till kultursektorn har generellt sett sänkts under hela 1990-talet. För att förbättra de lönebidragsanställdas villkor kräver ST: · Höj taket i lönebidraget och tillämpa de partsgemensamma avtalen! · Våga ta ansvar för individerna och deras rehabilitering när lönebidraget trappas ner eller upphör helt! Släpp inte individen vind för våg ut i arbetslöshet. Följ LAS fullt ut! · Missbruka inte bidraget! Det ska användas för att nå de arbetsmarknadspolitiska målen. · När lönebidraget upphör, tillför då nya medel via Kulturdepartementet till berörd myndighet/institution. För mer information, välkommen att kontakta: Annette Carnhede, förbundsordförande, tel 070-641 12 15 Björn Fernström, avdelningsordförande i ST-Kultur, tel 070-363 41 36, 0980-702 36 Kerstin Andersson, ombudsman, tel 070-674 28 88 Anette Bister, ombudsman, tel 070-629 52 51 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/31/20030131BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/31/20030131BIT00350/wkr0002.pdf

Dokument & länkar